Annonse
rettssak_klubbe.jpg

Nedkvitne anker til Høyesterett

Nedkvitne har allerede tapt kampen to ganger mot det han mener er en usaklig oppsigelse. Verken Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett har gitt ham medhold i kravet om å få jobben tilbake.

Omkamp for å få jobben tilbake

Tirsdag sender Nedkvitnes advokat Vidar Strømme sin anke til Høyesterett.

Nedkvitne sier en uttalelse mandag at han ikke opplever at det er samsvar mellom det som skjedde i rettsbehandlingen i lagmannsretten og det som kommer fram i dommen fra samme sted.

Den oppsagte professoren mener han mistet jobben ved universitetet på grunn av uttalelser som falt ledelsen tungt for brystet. Noe av det han tapte saken på, er derimot brudd på møteplikten, som Oslo tingrett beskriver som « grove tjenestebrudd». Også lagmannsretten mener det er brudd på møteplikten som lå til grunn for avskjedigelsen.

Lettvint

Professor Nedkvitne sier i en kommentar til anken at retten unngikk de vanskelige spørsmålene som saken inneholder ved å fradømme ham stillingen fordi han ikke deltok i møter som han oppfattet som iscenesatte irettesettelser.

Nedkvitne mener sakens reelle innhold er et helt annet. Han mener dommen fra lagmannsretten bare legger vekt på motpartens vitner mens hans egne vitner overhodet ikke nevnes eller vurderes i dommen.

– I Høyesterett kan ingen av partene føre vitner. Det gjør at man kan håpe på at rikets øverste domstol vil vurdere de vanskelige arbeidsforholdene ved instituttet og ikke nedgradere det hele til en personalsak som handler om møte og tjenesteplikt, sier professoren.

Trekker inn Huitfeldt

I Nedkvitnes sak vrimler det av sterke anklager mot enkeltpersoner fra professorens side. Nå er han blitt oppmerksom på enda en tvilsom side ved saksbehandlingen, sier han.

En av dommerne i saken var Iver Huitfeldt som er far til kulturminister Anniken Huitfeldt. Både statsråden og en annen datter av dommeren tok sin mastergrad ved Nedkvitnes institutt med en av professorens sterkeste motstandere som veileder.

– I hvilken grad har dommeren fått referat fra sine døtre om arbeidsmiljøet ved instituttet, spør Nedkvitne, som mener den formelle juridiske habilitet ikke alene er avgjørende for tilliten til en rettsavgjørelse. (©NTB)

Les også Magne Lerøs kommentar Professorbråket i retten.

 

Annonse
Annonse