Annonse
bilde2.jpg
Utdanning innen petroleumsfag har økning i antall søkerer i motsetning til utdanning innen klimafag.

Nesten ingen søker utdanning innen miljø-og klima

Petroleumsutdanningene er en av de store vinnerne i kampen om studentene, mens klimautdanningene mister terreng. Hermstad mener norske myndigheter har gitt klar beskjed om at olje og gass er viktige satsningsområder, noe som gjør jobbene attraktive. Dette melder NRK.no.

– Men det at Norge satser stort på olje og gass, er ikke et ansvarlig valg på sikt, mener Hermstad.

Lønnen som lokker

Han tror det er gode lønninger lokker unge til petroleumsyrkene. Dessuten har norske myndigheter signalisert at olje og gass er næringer det skal satses stort på i årene som kommer. Det gjør at Hermstad har forståelse for de som velger å søke seg til utdanninger som sikrer dem jobb innen oljenæringa.

– Men det bør være viktigere å tenke på miljø og klima enn hva som ser ut til å gi mye penger i kassa på kort sikt.

Oljedrømmer i nord

På Høgskolen i Narvik har antall søkere til prosessteknologi innenfor olje og gass økt kraftig. Det skjer samtidig som søkertallene tilsier at mange stoler vil stå tomme i klasserommene der det undervises i klimafag. Bare 4 søkere til Høgskolen i Narvik hadde klimafag som førsteprioritet.

– Jeg tror nok at det er mange som vil være med på oljeeventyret, og at det er derfor søkertallet øker så mye på petroleumsstudiene, sier dekan Arne Lokså ved Høgskolen i Narvik.

En fossil fremtid?

Arild Hermstad i Fremtiden i Våre er  nok med rette bekymret for klimaengasjementet blant de nye studentene. I en verden som i stor grad fokuserer på fornybar energi, er han redd for at Norge skal henge etter.

– Og da er vi redd for at Norge blir helt akterutseilt på denne fronten.

Han mener norske politikere og de kommende studentene heller bør ha mer fokus på solcellepanel, vannkraft og vindkraft. Samtidig har mange store aktører på dette markedet hatt store problemer det siste året.I går kom beskjeden man ventet på:  REC legger ned all drift på Herøya.

Hermstad har forståelse for at det kan skremme studenter vekk fra disse yrkene.

– Men vi skal også være klar over at mange produsenter av solcellepanel gjør gode penger, og 2011 var et rekordår i så måte, sier han.

Annonse
Annonse