Annonse
svein_oppegaard.jpg
– Årets lønnstillegg i bedrifter i konkurranseutsatte næringer må skje med basis i hva den enkelte bedrift har økonomisk evne til å gi, sier Svein Oppegaard.

NHO ber om moderat oppgjør

– Konkurranseutsatte bedrifter sliter. Et så høyt kostnadsnivå er bekymringsfullt og representerer en betydelig utfordring for bedriftene, sier Svein Oppegaard, NHOs direktør for arbeidslivspolitikk.

Han viser til rapporten fra Teknisk beregningsutvalg, som blant annet viser at industriens konkurranseevne svekket seg ytterligere i 2010 og at lønnskostnadene nå ligger 50 prosent høyere enn hos våre konkurrenter i Europa.

– Denne utviklingen understøtter et moderat lønnsoppgjør. Årets lønnstillegg i bedrifter i konkurranseutsatte næringer må derfor skje med basis i hva den enkelte bedrift har økonomisk evne til å gi, sier Oppegaard.

Han mener TBU-anslagene om en prisvekst på om lag 2 prosent og et lønnsoverheng på 1,75 prosent gir gode utsikter til reallønnsvekst uavhengig av årets forhandlinger. (©NTB)

Les også: 

Moderate sjefslønninger

Har ikke noe å tilby

Annonse
Annonse