Annonse
syk_p___jobb_as.jpg
Nordmenn går på jobb selv om de er syke – og det til tross for at vi ikke har karensdag eller andre reduserte ytelser under sykefraværet.

Nordmenn går på jobben syke

«Har du vært på jobb siste året når du var så syk at du kunne være hjemme?»

Spørsmålet stilles i studien «Sosiale årsaker til sykefravær», ledet av professor Rolf Rønning ved Høgskolen i Lillehammer. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Stockholm, Karolinska Institutet, Høgskolen i Lillehammer og Østlandsforskning.

Dette er første gang sykefraværet i de to landene er studert på grunnlag av sammenlignende data.

– Mange mener at karensdag og andre reduserte ytelser under sykefraværet ville få flere til å gå på jobb litt mer. Hvis det var riktig, skulle svenskene gå mer på jobb enn nordmennene når de er syke, sier Rønning til Dagens Næringsliv.

Det viser undersøkelsen at svenskene ikke gjør. Rønning og hans kollegaer finner ingen effekt av karensdag og reduserte ytelser – bortsett fra at en del personer får dårligere råd.

Det kommer også frem at langt flere nordmenn mener det er bra for helsen å gå på jobb uanseett.

– I Norge dominerer de positive begrunnelsene, mens nøden driver svenskene, sier Rønning til Dagens Næringsliv.

Han oppsummerer med at undersøkelsen på ingen måte støtter myten om dårlig arbeidsmoral og latskap hos nordmenn.

Annonse
Annonse