Annonse
– God seniorpolitikk dreier seg om store penger, påpeker direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud. Foto: seniorpolitikk.no

Nordmenn ønsker å jobbe lengre

Det er blitt målt store endringer i når arbeidstakerne ønsker å slutte å jobbe, og når de ønsker gå av med alderspensjon.

På 10 år har ønsket pensjoneringsalder økt med 4,1 år – fra 61,0 år i 2003 til 65,1 år i 2013. Mens 35 prosent av arbeidstakerne i 2003 ønsket å fortsette i jobb etter at de hadde fått rett til pensjon, svarer nå 55 prosent at de ønsker å fortsette i jobb, skriver Senter for seniorpolitikk i en pressemelding.

– Dette er et sterkt signal om at folk ønsker å delta i arbeidslivet lengre enn før. Holdningene hos arbeidstakerne er i rask og positiv endring. Det er viktig at den nye regjeringen tar dette på alvor, og tar grep for å sikre at folk kan velge å stå i arbeid lengre. Pensjonsreformen alene er ikke tilstrekkelig for å sikre tilgang til nok arbeidskraft i fremtiden, uttaler direktør Kari Østerud fra Senter for seniorpolitikk i pressemeldingen.

– God seniorpolitikk dreier seg om store penger. Samfunnet og arbeidsgiverne trenger seniorenes arbeidskraft, samtidig som seniorene selv får realisert seg i et spennende arbeidsliv. Dette er en vinn-vinn situasjon som alle tjener på. Ved å forlenge yrkesdeltagelsen i gjennomsnitt med 6 måneder, kan det årlig utløses 15.000 årsverk og 10–15 milliarder kroner i verdiskaping, sier Østerud

Les også: Regjeringen utreder aldersgrensene

Tallene Senter for seniorpolitikk viser til, kommer frem i undersøkelsen Norsk seniorpolitisk barometer og tar også for seg lederes holdninger til seniorer.

Senter for Seniorpolitikk sier seg svært fornøyde med at undersøkelsen viser at arbeidsgiverne i større grad enn oppgir at de er positive til å ansette eldre arbeidstagere.  Seks av ti ledere sier de er positive til å ansette eldre og hver syvende leder mener at mange 70-åringer kan yte like mye i jobb som folk som er 10–15 år yngre. Det har også vært et kraftig hopp i ledernes syn på når man er eldre i arbeidslivet, fra 52 år i 2003 til 56,9 år i dag. En økende andel av lederne svarer at det er en fordel for virksomheten at folk jobber helt frem til normal pensjonsalder – dette har økt med 16 prosent til 87 prosent fra 2003 og frem til i dag.

– Det er også spennende at det er arbeidstakerne over 60 år som gleder seg mest til å gå på jobben. Hele 75 prosent av disse arbeidstakerne gleder seg alltid til å gå på jobb, mens blant arbeidstakere i 40-årene er det bare 58 prosent som gleder seg til å gå på jobb hver dag, sier Østerud.

Norsk seniorpolitisk barometer 2013, er en undersøkelse Ipsos MMI har gjort på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk for å kartlegge holdninger til seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet. Undersøkelsen er gjennomført på samme tidspunkt og med samme opplegg årlig siden 2003. Undersøkelsen ble gjennomført i august 2013 per telefon blant 1000 yrkesaktive personer over 15 år og 750 ledere.

Annonse
Annonse