Annonse
pensjonert.jpg

Pensjon betyr lite

Offentlig sektor er kjent for å gode pensjonsordninger, og ifølge Statens pensjonskasse kan forskjellen mellom den lovpålagte minimumsordningen i privat sektor og medlemskap i Statens pensjonskasse fort utgjøre en reell forskjell på 50.000 eller mer i totallønn per år. Dette ser imidlertid ut til å ha lite å si i rekrutteringsøyemed.

I en undersøkelse gjort av Statens pensjonskasse er det bare tre av ti jobbsøkere som oppgir at medlemskap i Statens pensjonskasse har stor betydning for valg av fremtidig arbeidsgiver.

I den samme undersøkelsen sier 33 prosent av arbeidsgiverne at de aktivt kommuniserer fordelene ved medlemskap i Statens pensjonskasse til de ansatte. De ansatte gir imidlertid arbeidsgiverne strykkarakter. Bare en av ti ansatte synes arbeidsgiveren er ganske eller svært flink til å gi god informasjon om innholdet i medlemskapet.

Når det gjelder den nye pensjonsreformen, så oppgir hele 80 prosent av arbeidsgiverne i undersøkelse at de har behov for mer informasjon om pensjonsreformen.

 

 

 

Annonse
Annonse