Annonse
Nettverk er viktig når du søker jobb, fastslås det i en svensk doktorgradsavhandling. Foto: Ra2studio | Dreamstime.com

Sosiale nettverk viktige for å få jobb

Studiekamerater, venner og tidligere kolleger spiller en rolle når du søker en jobb. Dette er antagelig ingen overraskelse, men nå er det også kommet ny forskning på saken.

Caroline Tovatt fra universitetet i Linköping har skrevet doktorgradsavhandlingen «Erkännandets Janusansikte – Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer», og her fastslår hun at nettverk er viktig når man søker jobb. I doktorgraden skriver hun også om den sosiale bakgrunnens betydning.

Towatt sier til dn.se at mange ansettelser gjøres uformelt og at den som anbefales til et vikariat eller kortere ansettelse ofte blir værende. Ifølge forskeren betyr kontakter imidlertid mye også når man søker jobb på formelt vis.

I artikkel hos forskning.se sier hun at det å anbefale en person er å gi en første erkjennelse. Sjefen viser tillit ved å spørre, så når man blir bedt om å anbefale noen, blir man selektiv og tipser bare om en person man virkelig stoler på.

Det er imidlertid ikke slik at jo større nettverk man har, jo flere anbefalninger får man.

Du kan ikke melde deg inn i en forening og forvente at det automatisk genererer gode kontakter. Folk er ikke rede til å gi deg anbefalninger før de har sett hva du duger til og har fått respekt for at du virkelig brenner for saken.

Av samme grunn er deg ingen idé å forsøke å framskynde et vennskap med en ressursterk person. Vennskapet må baseres på ekte engasjement.

Det hjelper heller ikke med et stort nettverk hvis menneskene du kjenner ikke jobber på arbeidsplasser du har lyst til å jobbe på eller ikke har mandat til å anbefale.

Caroline Towatt understreker overfor dn.se at du i prinsippet ikke få jobb kun basert på anbefalninger. Den uformelle prosessen etterfølges i de aller fleste tilfeller av en formell prosess.

Annonse
Annonse