Annonse
mann_deppa.jpg

Søvnmangel gir slett moral

En gruppe kadetter ved Sjøkrigsskolen har vært utsatt for en test som måler evnen til moralsk rettferdighetstenkning. Testen ble gjennomført i både uthvilt og søvnig tilstand, og det viste seg at kadettene fikk svekket sin moralske dømmekraft med opp til det halve når de ble frarøvet søvnen.

Testen viste for øvrig at modne militærledere var mest utsatt for svekket dømmekraft ved søvnmangel.

– Undersøkelsen viste at militærpersonell som i utgangspunktet har høyest utviklet evne til moralsk vurdering er mest sårbare for søvnmangel. De som i utgangspunktet hadde lav evne til moralsk tenking var derimot lite påvirket av søvnmangelen, sier Olav Kjellevold Olsen fra forskergruppen for operativ psykologi ved Universitetet i Bergen og Sjøkrigsskolen i en artikkel hos forskning.no.

I testen skulle kadettene ta stilling til ulike etiske dilemmaer, og det ble operert med tre overordnede moralske nivåer: Ren egoisme, å følge regelverk uten kritisk sans og prinsipiell tenkning. (På sistnevnte nivå har personene nok moralsk dømmekraft til å ta selvstendige og rettferdige avgjørelser under skiftende situasjoner som ikke dekkes av regelverket.)

Forskerne antok på forhånd at søvndeprimerte personer ville bli egoistiske og kun tenke på seg en selv i en presset situasjon. Det viste seg imidlertid å ikke være tilfellet. Den store forskjellen mellom uthvilte og søvnfattige var at sistnevnte ble mye mer regelorienterte, og sluttet å tenke selv.

 

Annonse
Annonse