Annonse
r__yk_sneiper_r.jpg

Sparte millioner på røykestopp

I januar 2008 innførte Gotland kommune i Sverige røykestopp i arbeidstiden for 1700 ansatte i sosialforvaltningen, og ifølge nettstedet Du&jobbet har dette vært en særdeles lønnsom affære.

Ifølge beregninger kommunen selv har gjort, har røykestoppen medført en innsparing på hele 13 millioner svenske kroner per år, melder nettstedet.

Innsparingene er kommet i form av mindre utbetalinger til sykelønn, men også fordi det går færre arbeidstimer tapt på grunn av røyking.

Etter at tiltaket om røykestopp på arbeidsplassen ble iverksatt, har hver fjerde mann og hver tiende kvinne som tidligere var røykere, sluttet. En fjerdedel røyker mindre enn tidligere.

 

Annonse
Annonse