Annonse
forelesning__e..jpg

Studentene velger karriere

Dette kommer fram i en ny kartlegging utført av konsulentselskapet Universum blant 6718 studenter ved 20 universiteter og høyskoler.

Mens finanskrisen fikk studentene til å vende seg mot trygge jobber, offentlig virksomhet og myke verdier som etikk og samfunnsansvar, er trenden nå i ferd med å snu, skriver Dagens Næringsliv. Nå er det karriere, spisse albuer og høy lønn som gjelder.

– Det går i retning av mer streberske verdier, oppsummerer global account director Carlo Duraturo i Universum til avisen.

– Mykheten er nedtonet til fordel for en hardere virkelighet. Vi er i en fase der ting begynner å snu, fastslår han.

Mens 45 prosent av studentene i 2009 oppga at det var viktig med en god balanse mellom jobb og privatliv, har denne andelen nå sunket til 39 prosent. Færre studenter legger dessuten vekt på høye etiske standarder når de skal velge arbeidsgiver – 23 prosent i år mot 30 prosent i 2009.

Samtidig øker andelen som sier de legger vekt på mulighet for høy fremtidig lønn, prestisje og internasjonale kolleger eller klienter.

– Etikk er på vei ned. Studentene gir blaffen i verden rundt seg, sier Duraturo.

Annonse
Annonse