Annonse
stein_lier_hans.jpg

Tilbyr 50 øre timen i lønnsøkning

Norsk Industri er først ute i NHO til å forhandle med LO og oppgjøret setter standarden for resten av lønnsoppgjøret.

Lier-Hansen sier til VG at beregningene av årets overheng, det vil si effekten i 2011 av fjorårets lønnsoppgjør, alene vil sikre en lønnsvekst i år på mellom 1 og 1,5 prosent. Altså omtrent på nivå med forventet prisvekst.

– Vi mener det riktige for vår konkurranseutsatte industri vil være et nulloppgjør. Men om noe skal gis, vil det være mer enn nok for å sikre kjøpekraften at det gis 50 øre i timen til dem som ikke har lokale forhandlinger. De som har lokale forhandlinger, trenger ikke noe generelt tillegg, sier han.

Årets forhandlinger starter 1. april. LO er klar på at nulloppgjør ikke er aktuelt. Verken LO-leder Roar Flåthen eller Fellesforbundets leder Arve Bakke har villet kommentere Lier-Hansens uttalelser, men vil ifølge VG neppe nøye seg med noe mindre enn 1 krone i timen.

Det tekniske beregningsutvalget, som leverer statistikk til lønnsoppgjørene, anslår at prisveksten blir 2 prosent – ikke 1,5 som Lier-Hansen legger til grunn.

Kilder sier til VG at en realistisk ramme for årets oppgjør dermed blir på 3 til 3,5 prosent. (©NTB)

Annonse
Annonse