Annonse
bjurstr__m.jpg
Regjeringen og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) kan ha løst dilemmaet om alderspensjonen til uføretrygdede. Onsdag talte Bjurstrøm på NHOs årskonferanse.

Uføredilemmaet kan være løst

«Dilemma» var ordet arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) brukte i et intervju med NTB tidligere i uka om det krevende punktet levealdersjusteringer, som innebærer at opptjent pensjon deles på forventet levealder.

Problemstillingen er hvordan uføre kan sikres en mulighet til å motvirke effekten av levealdersjusteringer når de ikke – som andre – kan kompensere ved å stå lenger i jobb.

– Det ville være rart å skjerme en stor gruppe pensjonister fra regler som gjelder alle andre. Samtidig kan ikke uføre selv velge å jobbe lenger, og dette er et reelt dilemma som vi må finne en løsning på, sa Bjurstrøm.

– Halvering

Ifølge NRK har regjeringen nå falt ned på en mellomløsning som innebærer at effekten av levealdersjusteringer blir omtrent halvparten så stor for uføre som for øvrige pensjonister.

Kilder som sitter tett på forhandlingene, avviser overfor NTB at en løsning er klar, men sier andre teknikker for skjerming av levealdersjusteringer er minst like aktuelle.

Regjeringen måtte før jul kaste inn håndkleet og utsette lovforslaget om endringer i uføres alderspensjon. Verken innad i regjeringen eller mellom regjeringen og LO var det enighet om hvordan man skal klare å få uføres alderspensjon til å harmonere med pensjonsreformen.

– Jeg er trygg på at vi blir enige om en uføreordning som er på nivå med dagens, og at de uføre får en god alderspensjon også i framtiden, sa Flåthen til NTB i et intervju som ennå ikke har vært publisert, men som ble gjennomført rett før jul.

Skjermingsregler

Ifølge Flåthen dreier forhandlingene seg om å finne regler som skal skjerme uføre mot virkningene av levealdersjusteringer. Endelige skjermingsregler skal være på plass i 2018, etter at man først har kartlagt hvordan vanlige lønnsmottakere forholder seg til den nye pensjonsreformen, kort sagt om folk jobber lenger før de går av med pensjon.

– Regjeringen har foreløpig lagt opp til at skjermingsreglene først skal komme på plass etter 2018. Det mener vi er feil. De uføre må skjermes også fram til 2018. Det er dette diskusjonen dreier seg om nå, sa Flåthen.

Han viser til at LO i forhandlingene om ny avtalefestet pensjon fikk på plass en ordning hvor levealdersjusteringen ble nullet ut fram til 2015, med gradvis innfasing fram til 2025.

– Uføretrygdede som går av med pensjon, skal også nyte godt av at vanlige lønnsmottakere står lenger i jobb for å få mer utbetalt i pensjon. De skal ikke komme dårligere ut fordi de ikke kan jobbe lenger for å øke pensjonen sin, understreker LO-lederen.

Trygg

Flåthen sa videre at han føler seg trygg på at gode skjermingsregler vil komme på plass.

– For LO er det viktig å sørge for at pensjonsalderen for uføretrygdede blir 67 år og ikke 62, fordi de da i praksis vil være skjermet for virkninger av levealdersjusteringen, sa han.

LO-lederen understreket videre at det er positivt at pensjonsreformen gjør det lettere for uføre å kombinere trygd med arbeid.

– Men for å få til dette, kan vi ikke ha en 100 prosents avkorting av uføreytelsene dersom man tjener over fribeløpet, som i dag er 75.000 kroner. Du må få noe igjen for å jobbe litt ved siden av uføretrygden, dersom du er i stand til det. (©NTB)

 

Annonse
Annonse