Annonse
hanne_bjurstr__.jpg

Vil sikre tydeligere rettigheter

«Vanskelig å praktisere», «prinsipielt uheldig», «problematisk» og «omstendelig» er blant karakteristikkene av de to statsrådenes innstrammingsforslag, skriver Vårt Land.

I kjølvannet av Adecco-saken har forslagene om endringer i forskriftene for lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter stat og kommuner inngår med private selskap fått ny aktualitet.

Forslagene er en del av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og skal gjelde bygg- og anleggsbransjen, renhold, helse og omsorg, transport, hotell og restaurant. Det er sektorer regjeringen mener er mest utsatt.

Men KS og Spekter er i tvil. Spekter mener forslagene vil bli vanskelige å praktisere, mens KS i tillegg mener at forskriftene må sikre gjennomføring av EØS-avtalen uten at partene i kontrakten får unødvendige forpliktelser.

Med EØS-avtalen følger at leverandører til stat og kommuner kan være utenlandske selskap med utenlandske ansatte. Slike kontrakter er regulert gjennom en egen forskrift som pålegger selskapet å ikke og de ansatte dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn i Norge.

 

 

Annonse
Annonse