Annonse

Grunnløs kritikk om voldtekt

En kvinne som har tillitsverv i Frp har anmeldt en tillitsvalgt i Frp og en i partiets ungdomsorganisasjon for voldtekt. De var sammen på et valgkamparrangement og dro deretter sammen med andre til et utested. Derfra dro kvinnen med de to til en leilighet. Her hevder hun at hun ble voldtatt. En av mennene sier hun begynte å kle av seg og var frivillig med på det som skjedd.

Dette skjedde tidlig i august. På natten 28. august kontaktet hun stortingskandidat for Frp, Ania Stenersen, som hun kjenner, via en melding på Facebook. Dagen etter tok hun en utskrift av meldingen og overleverte den til Organisasjonsutvalget som ifølge partiets regler skal behandle slike saker.

Per Arne Olsen, som er leder for utvalget, forteller at de har hatt flere møter med kvinnen og har bedt henne anmelde forholdet. De har også hatt møte med de to tillitsvalgte som benekter at de har foretatt seg noe som kvinnen ikke ville være med på. Det tok en del tid før hun gikk til politiet. Da først ble Olsen kjent men hvem hun hevder skal ha voldtatt kvinnen. Olsen sier de har gjort det de kunne gjøre for å tilby henne hjelp og støtte.

Etter at Olsen hadde hatt møter med de to, ba de seg midlertidig fritatt for sine tillitsverv.

Partileder Siv Jensen ble først informert om saken i går etter at det ble klart at NRK ville gå ut med saken.

Ifølge NRK mener kvinnen at hun ikke er blitt ivaretatt av partiledelsen. Hun skal ha tatt kontakt med Siv Jensen valgnatta og ikke fått respons - Etter de opplysningene jeg har, har hun har ikke fått noen tilbakemelding på sine skriftlige henvendelser til disse to. Hun føler at hun ikke er blitt ivaretatt på en god nok måte av de to kvinnene som hun har valgt å betro seg til i denne vanskelige situasjonen, sier advokat Hege Salomon, som representerer kvinnen. Hun sier til VG at hun synes det er påfallende at ikke Frp lærer av sin egen historie.

– De burde ha lært og forstått at når noen kommer til dem med slike saker, så må de få all mulig hjelp og støtte med en gang, sier hun.

Men det er jo det som har skjedd. Olsen sier de tok kontakt med henne dagen etter de ble kjent med saken, 29. august. Da har kvinnen fått vite at det var organisasjonsutvalget som skulle håndtere denne saken på vegne av partiet. Kvinnen kan ikke bestille Siv Jensen på banen før saken en gang er anmeldt.

Det stemmer ikke at hun har informert Siv Jensen, forklarer Olsen. Hun har svart på en e-post fra Siv Jensen, men dette var en masseutsendelse som det ikke var lagt til rette for at en kunne svare på.

Frp har behandlet denne saken i tråd med partiets retningslinjer. Det har vært en klok strategi å holde Siv Jensen unna. Hun har hatt mer enn nok å gjøre på politikkfronten den siste tiden. En partileder bør heller ikke involvere seg i slike saker på et tidlig stadium.

At kvinnen kan ha en subjektiv opplevelse av å ikke ha blitt trodd eller fått nok støtte, kan så være. Ingen kan pålegge et parti å opptre slik en omsorgsperson kan gjøre. Partiet kan heller ikke oppnevne en omsorgsperson for henne. De kan be henne om å anmelde forholdet slik at forholdene kan bli avklart.

Det kan tenkes at kvinnen er blitt voldtatt. Det må i første omgang politiet finne ut av. Mange slike saker blir henlagt fordi hendelsesforløpet blir uklart når det er alkohol med i spillet. Det er liten grunn til å tvile på at kvinnen har vært med på noe hun ikke ønsket. Det ser hun i det minste i ettertid. Menn kan oppvise en etisk forkastelig oppførsel overfor kvinner, men det er ikke sikkert det rammes av straffeloven.

Hvis dette er en sak der det ikke blir tatt ut tiltale, kan det være grunnlag for at de to mennene i det minste gir henne en unnskyldning. Dette bør Olsen ha i mente. Han bør forsøke å spille en konstruktiv rolle selv om det ender med at det ikke blir tatt ut tiltale.

Før vi vet noe mer om hva som har skjedd, bør mediene vise en viss varsomhet med å dra opp «hele pakka» med overgrep i Frp og stille spørsmål om partikulturen. Den utspiller seg i liten grad i en leilighet på nattetid.

Annonse
Annonse