Annonse
sy89cee6_as_sma.jpg
Det er bedre med høye ambisjoner som man ikke når, enn lave ambisjoner, sier assisterende direktør Kjell Richard Andersen i Utdanningsetaten.

Én av tre rektorer i Oslo får dårlige karakterer

123 Oslo-rektorer er vurdert på en skala fra én til fem. 43 av dem fikk en toer. Karakteren betyr «Fremgang, men fastsatt mål er ikke nådd», skriver Aftenposten, som har fått tilgang på karakterene Oslo kommune setter på rektorene.

Ingen rektorer får karakteren én, og mange havner på en akseptabel treer. Bare rektoren på Trasop skole har fått toppkarakteren fem, som innebærer en jevn og over tid god resultatutvikling samt en betydelig fremgang – godt over fastsatt mål.

Ifølge Assisterende direktør i Utdanningsetaten, Kjell Richard Andersen, betyr ikke nødvendigvis en toer at skolen er ute å kjøre:

– Å få en samlet vurdering mellom to og tre kan langt på vei være tilfredsstillende. Det betyr at skolen har fremgang fra forrige år, men at alle mål ikke er nådd, sier han til Aftenposten.

Andersen presiserer at Utdanningsetaten synes det er bedre å ha høye ambisjoner og ikke nå helt frem, enn å ha for lave ambisjoner.

Han mener også at karakterene kan påvirke rektorenes lønn – men kun i positiv retning. Dårlige karakterer trenger imidlertid ikke få noen konsekvenser.

– Det trenger ikke få noen konsekvenser, forutsatt at det finnes en god forklaring. Men hvis det er tilbakegang over lang tid, vil vi starte en diskusjon med vedkommende og spørre om dette er den riktige jobben for dem, sier han til avisen.

Annonse
Annonse