Annonse
Store datamengder er ikke nødvendigvis nøkkelen til bedre beslutninger.

Gir «big data» bedre beslutninger?

En rivende utvikling innenfor IT-teknologi gjør at vi kan hente inn, analysere og kombinere store mengder data, for eksempel om kunder og markeder. Moteordet for denne trenden i forretningslivet er «big data».

I et innlegg hos Harvard Business Review stiller Theos Evgeniou, Vibha Gaba og Joerg Niessing spørsmål ved om «big data» virkelig gir bedre beslutninger. Svaret de gir, er: Det kommer an på. Analyser av store data kan i visse tilfeller lede til store feil.

Evgeniou, Gaba og Niessing skriver at forskning viser at beslutningstagere har en tendens til å bruke data til selvutvikling, bekreftelse av det de tror på fra før av og til å forfølge personlige mål som ikke nødvendigvis stemmer overens med organisasjonens mål. Tolkningen av dataene blir ifølge professorene like mye en evaluering av en selv som av dataene.

Skal man unngå dette, ligger ikke svaret i datamengdene, men i mangfoldet i organisasjonen, hevder de tre Insead-skribentene. Team som består av folk som ikke er like, er mer kreative. Når slike team ledes godt, kan de komme med et større mangfold av tanker og gi en bredere kunnskapsbase. Noe som igjen ofte resultater i bedre strategiske valg.

Det er ikke alltid det er datamengden som er avgjørende. Det er ifølge professorene like viktig å tenke at man trenger ulike data som er egnet til å knytte sammen viten fra ulike felt gjennom ny teknologi, prosesser og kunnskap.

Annonse
Annonse