Annonse
arbeider.jpg

– Feilslått næringspolitikk

Det er Vista Analyse som på oppdrag fra IKT-Norge har laget rapporten om norsk næringspolitikk. Konklusjonen de trekker er ikke nådig: Politikken er feilslått.

Størsteparten av den statlige næringssstøtten går til bedrifter i stillstand. For eksempel blir rederinæringen subsidiert med mer enn seks milliarder årlig, men verdiskapingen falt med 36 prosent i perioden 2000-2008, skriver Klassekampen. Også i metallindustrien, som mottar betydelig støtte, falt verdiskapingen i denne perioden.

Rapporten konkluderer med at den statlige næringsstøtten burde bli «næringsnøytral» og ikke avgrenses til bestemte, ofte forurensende, bransjer.

Dessuten viser det seg at de subsidierte næringene har støtte lønnsforskjeller enn de ikke-subsidierte næringene.

– Subsidiene ser ut til å blåse opp lederlønningene. Pengene fra staten gjør at etablerte bransjer kan lønne sjefene mye bedre enn hva det egentlig er grunnlag for. Det strider jo mot regjeringens ambisjon om sosial utjevning, sier daglig leder i Vista Analyse, Ingeborg Rasmussen, til Klassekampen.

 

 

Annonse
Annonse