Annonse
dagligvare__ste.jpg

Dagligvareleverandører redde for represalier

Målet var å se nærmere på og kartlegge hvem som har makten i dagligvarebransjen, og om Norge har høye priser og dårlig utvalg. Både produsenter, leverandører og kjeder skulle kalles inn til samtaler, skriver Aftenposten.

Utvalget opplevde at de ikke fikk tatt de samtalene de trengte fordi folk kviet seg for å stille opp av frykt for både represalier, egen fremtid og for å avsløre forretningshemmeligheter.

Til slutt måtte utvalget hyre inn revisor- og rådgivningsselskapet KPMG for å gjennomføre lukkede intervjuer, men heller ikke da var folk villige til å uttale seg.

I rapporten fra KPMG heter det blant annet at «enkelte potensielle bidragsytere KPMG har vært i dialog med, har likevel ikke ønsket å la seg intervjue på grunn av det de betegner som frykt for å bli identifisert og utsatt for represalier».

I rapporten slås det fast at flere av de store matkjedene truer leverandører med å kaste varene deres ut av butikkene hvis kjedene ikke får det som de vil i forhandlingene. Samtidig har de største leverandørene en kraftig maktposisjon i bransjen, noe som går ut over de minste.

Matkjedeutvalget legger fram sine konklusjoner 13. april og vil blant annet foreslå en egen lov om god handelsskikk som et tiltak for å bedre forholdene. (©NTB)

 

Annonse
Annonse