Annonse

Dette er EDB Businesspartner

EDB Businesspartner har fire hovedområder:

  • Telekomm. Selger programmer, løsninger og konsulenttjenester til telekommbedrifter. Kunde-ordre-faktura er største forretningsområde for dette markedet. EDB 4tel er selskapets største bedrift på dette området.
  • Bank/finans. Fellesdata er selskapets største bedrift på dette området. Bedriften tilbyr komplette og integrerbare IT-løsninger for bank og finans.
  • Konsulent. Selger prosjektledelse, rådgivning, systemutvikling og -forvaltning til alle bransjer. Tjenestespekteret er vidt, fra e-handel og portalløsninger til kunnskapsforvaltning og forretningsstrategi og IT-ledelse. EDB Business Consulting er selskapets største bedrift innenfor dette området.
  • Drift. Selger drift av datasystemer, backup, nettjenester, datakommunikasjon og utskrift og distribusjon av dokumenter i stort volum med tilhørende behandling av respons fra dem som får utskriftene. Selskapets største bedrift innenfor dette området er EDB Teamco.

Selskapet drifter EDB-systemer som banker og finansselskaper outsourcer. Konkurrentene er bankenes egen organisasjon og utenlandske selskaper. Naturlig nok må EDB Business Partner drive bedre og billigere enn begge typer konkurrenter for å vinne kontrakter. Selskapene samarbeider, koordinerer aktivitetene sine og gir hverandre muligheter til å slippe til med produkter. I den mye omtalte driftsfiaskoen for sparebanker var det Fellesdata som hadde kundekontakten, mens Teamco sto for selve driften, som Fellesdatas underleverandør.

Det er ved hjelp av tjenester innenfor telekomm og bank selskapet skal vokse til utlandet.

Annonse
Annonse