Annonse

Er firmabilskatten ulovlig høy?

Firmabilkjørere skal skatte av fordelen det er å ha firmabil. Jo dyrere det er å holde bil, jo større blir fordelen, og skatten blir tilsvarende høyere. De syv organisasjonene mener at Skattedirektoratet har brukt fri fantasi når det bestemte seg for hva slags tall som skal danne grunnlag for beskatningen. Tallene til skattedirektoratet ligger fra 42 – 57 prosent over det organisasjonene mener er riktig nivå.

Organisasjonene klager over at det ikke er mulig å få Skattedirektoratet til dokumentere tallene sine. Selv bruker de beregninger fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OVF) og biladministrasjonsselskapet LeasePlan som dokumentasjon. Leaseplan er Norges største forvalter av bilflåte.

Kontorsjef Bjørn Dæhlin hos Sivilombudsmannen sier at det fort kan ta to – tre måneder før saken er ferdigbehandlet hos dem. Sivilombudsmannen har allerede bedt Skattedirektøren redegjøre for beregningene de har brukt. Dæhlin er usikker på hva klagen kan føre til. Han understreker at Ombudsmannen ikke fastsetter satser, men kan vurdere om saken er godt nok utredet i Skattedirektoratet før satsene ble fastsatt.

- Forvaltningen har et skjønn, og kan fritt anvende det, men grunnlaget må være forsvarlig, sier Dæhlin.

Sivilombudsmannen vil også vurdere om satsene er i strid med rettsreglene.

- Det bør ikke opereres med kostpris som ligger over markedsnivå, sier kontorsjefen, som er usikker på hvor dypt inn i saken Sivilombudsmannen skal gå.

Administrerende direktør Eirik Høien i Norges Bilbransjeforbund er en av dem som har underskrevet klagen til Sivilombudsmannen. Han sier at rettssak blir det sannsynlige utfallet hvis Skattedirektoratet får medhold.

- Da må vi finne en firmabilbruker som rammes av dette, og kjøre saken gjennom ham eller henne, sier Høien.

Uttalelser fra Sivilombudsmannen er ikke bindende, men det er vanlig at myndighetene retter seg etter dem. Hvis klagerne skulle få medhold, og Skattedirektoratet bøyer seg for det, er mange firmabilkjørere blitt ilagt for høy skatt gjennom flere år. De gjeldende satsene er inne i sitt tredje år.

- Vi vil som et minimum kreve at skatteyterne får tilbakebetalt penger fra 1. januar i år, sier Høien til Økonomisk Rapport.

Avdelingsdirektør Lars Nilsen i Skattedirektoratet sier at de allerede før henvendelsen fra Sivilombudsmannen hadde bestemt seg for å gjennomgå satsene på nytt fordi de trenger en revisjon av og til.

- Vi er interessert i å ha riktige satser. Hvis det er slik som disse organisasjonene sier, vil det føre til reduserte satser, sier han.

De syv klagerne er NHO, HSH, Norges Bilbransjeforbund, Selgerforbundet, Skattebetalerforeningen, Finansieringsselskapenes Forening og Bilimportørenes Landsforening. Finansminister Per Kristian Foss er politisk ansvarlig for skatten, men han prioriterte ikke å fortelle Økonomisk Rapports lesere hvordan Høyre-regjeringen kan stille seg i en slik skattemistillit i forhold til næringslivet.

terje.aurdal@orapp.no

Se også BilNytt side 88.

SKATTEN DU KAN SPARE

Økonomisk Rapport har bedt skatteadvokat Grethe Dybsjord i NHO eksemplifisere skatteforskjellen mellom myndighetenes oppfatning av kostnadsnivå og de kostnader LeasePlan opererer med. Beregningene er gjort for en bil med listepris 200 000 - 250 000 kroner:

Firmabilbrukeren får automatisk et inntektspåslag basert på privatkjøring med 13 000 km tillagt kjøring mellom hjem og arbeid, maksimalt 4 000 km.

Differansen mellom Skattedirektoratets sats på kr. 5,55 pr. km og LeasePlans kostnader på kr. 3,41 pr. km er 2,14 kroner.

Gitt at firmabilbrukeren anvender bilen 3.000 km. i forbindelse med reising mellom hjem og arbeid, blir inntektspåslaget fra Skattedirektoratet 34.240 kroner høyere enn med LeasePlans satser. (2,14 pr. km x 16.000 km = kr 34 240).

Med en marginalskatt på 49,3% blir ekstraskatten ca. 16.900 kroner (49,3% x kr. 34 240). Det betyr at et medhold hos Sivilombudsmannen vil kunne spare en ganske gjennomsnittlig firmabilbruker for en gjennomsnittlig netto månedslønn.

Men forskjellen stopper ikke der. Skattedirektoratet har ikke tatt med kapitalkostnader i sine tall. For en gjennomsnittlig firmabil (listepris 219.000 og som kjøres 20.000 km pr. år) utgjør kapitalkostnadene 34.000 kroner. Derfor er gapet mellom klagernes og Skattedirektoratets virkelighetsoppfatning enda større.

Annonse
Annonse