Annonse
trond_giske_fot.jpg
Trond Giske (Ap) lover konkrete endringer for gründere.

For store krav til småbedriftene

For stort kapitalkrav, revisjonsplikt og begrensede rettigheter til sykepenger gjør at mange vegrer seg for å starte egen bedrift.

Veien fram til egen bedrift er lang og tung for mange, konkluderer en fersk rapport som Rambøll Management Consulting AS har skrevet på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet.

Rapporten er basert på en undersøkelse gjennomført blant personer som nylig har startet egen bedrift. Målet har vært å få mer kunnskap om hvilke utfordringer de møter i oppstartsfasen, hvordan myndighetenes involverer seg samt å få innspill til mulige forbedringer.

– Meldingen fra bedriftene selv er soleklar, det er ennå ikke enkelt nok å starte egen virksomhet. Vil vi ha nyskaping, må vi legge bedre til rette, sier statsråden. Rapporten blir nå sendt bredt ut på høring. Statsråd Trond Giske (Ap) lover at funnene vil bli tatt på alvor og at rapporten vil føre til konkrete endringer for gründere. (©NTB)

Annonse
Annonse