Annonse
b__ker.jpg

Fortsatt fastpris på bøker

Spørsmålet om moms på e-bok er fortsatt til departemental vurdering. Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) opplyste dette på en pressekonferanse onsdag. Det er gjort både konkurransepolitiske og litteraturpolitiske avveininger i saken om fortsatt fastpris etter at dagens forskrift løper ut 31. desember, sier hun.

– Vi mener at fastprisen på skjønnlitteratur og sakprosa fremmer litterær bredde, og at fastprisordningens skade på konkurransen er begrenset. Fastprisordningen er et viktig kulturpolitisk virkemiddel for utvikling av norsk kultur og styrking av norsk språk i det globale mangfoldet, sier kulturstatsråden.

Bokavtalen og fastprisen er kulturpolitiske virkemidler som gir grunnlag for å fastsette forfatterhonorar og normalkontrakter og Kulturrådets innkjøpsordning. Det andre hovedelement i Bokavtalen er abonnementsordningene for bokhandlene som gjør bøker tilgjengelige over hele landet.

E-bokmoms

På spørsmål om det er noen løsning i momsspørsmålet for e-bøker er svaret kort og greit: Det er løpende kontakt med partene i bransjen. Både Kulturdepartementet og Finansdepartementet er involvert.

Departementet har heller ikke foretatt endringer når det gjelder fagbøker for høyere utdanning. – Vi ønsker ikke å videreføre unntaket (med fastpris) på dette området. Dermed får vi en likestilling for pensumbøker innenfor høyere utdanning og lærebøker innenfor videregående skole, sier Huitfeldt.

Her er departementet og bransjen uenig. Bransjen vil at fastpris på fagbøkene skal videreføres, og akter å jobbe for dette fremover. I dag er rundt 50 akademiske bokhandlere i Norge, ifølge Bokhandlerforeningens direktør Randi Øgrey.

Fornøyd

Men ellers er bokbransjen svært fornøyd med kulturstatsrådens budskap, revisjon av forskrift om unntak fra konkurranseloven som nå formelt blir sendt ut på høring. Både Randi Øgrey og Den norske forleggerforeningens styreleder, Oktober-sjef Geir Berdahl, var invitert av statsråden til pressekonferansen.

– Rammevilkårene våre gjør at vi har et system som fungerer veldig bra, rakk Berdahl å fremføre, før han ble avbrutt av mobiltelefon fra ingen ringere enn Karl Ove Knausgård. Uten å røpe hva suksessforfatteren ønsket, fortsatte forlagssjefen:

– Så vi er lettet over dette her. At systemet med fastpris videreføres som det er, er veldig bra. Jeg tror at alle endringer som måtte komme bare vil virke til å kommersialisere bransjen ytterligere. Så dette er bra.

Og Øgrey tar over og fortsetter:

– Vi har jo en enorm tilgang på bøker her i landet. Vi har 640 medlemmer over hele landet og de gir jo leseren enorm tilgang på bøker. Og det er det som er viktig med bokavtalen, nemlig at den skal sikre at vi skal innfri vår del av samfunnskontrakten ved å tilby leserne kvalitet, bredde og tydelighet. Og det må kulturministeren få lov til å måle oss på jevnlig. Hvis vi ikke leverer, så fortjener vi det ikke heller. Ikke sant, Geir?

– Jo. (©NTB)

Annonse
Annonse