Annonse

Frihetsdrømmen

Bygges av Freedom Ship International, Inc, med base i Miami, USA. Selskapet kontrolleres av Norman L. Nixon, eier av Engineering Solutions, Inc.
Lengde: 1300 meter.
Bredde: 240 meter.
Høyde: 105 meter, 25 etasjer.
Kapasitet: 2,7 millioner deplasementstonn.
Konstruksjonsmetode: Skipet er for stort for enhver dokk. Det skal derfor bygges på land, i Honduras. Etter hvert som det bygges, sklis det ut i vannet, slik at det vokser seg utover i sjøen omtrent som en isbre som vokser seg ut i havet. Moduler bygges rundt omkring i verden, og fraktes til Honduras. 520 flytende, lufttette, flatbunnede stålskott, som boltes sammen etter hvert skal holde skipet flytende. Oppå disse flytende stålprammene reises resten av konstruksjonen.
Miljø: Vann blir resirkulert, kloakk blir forbrent i forbrenningstoaletter, og asken går til blomsterbeddene. Den vanlige, forurensende skipsoljen vil ikke bli brukt, spillolje fra maskinene og overskuddsenergi går til oppvarming, og etter planen skal annet avfallsstoff forsøkes omdannet til resirkulerbart materiale som kan selges rundt omkring i verden der farkosten ferdes. Elektrostatiske filtre skal sørge for svært ren luft innendørs, slik at verken støv eller pollen skal være et problem, hevder eierfirmaet. Selv bakterier og virus påstås fjernet, så selv forkjølelsesvirus ikke skal bli spredd. Skipet skal være et godt sted for allergikere. Alle som flytter fra et hjem på land til Freedom Ship vil forurense 80 prosent mindre enn i dag. Skipet skal bli en leder i å redusere forurensningen i verden, heter det.
Motor: 3700 motoriserte enheter vil drive fartøyet, som vil kunne dreie 360 grader.
Byggekostnad: 8,5 mrd. dollar/75 mrd. kroner.
Priser: Priser på leilighetene varierer fra en drøy million kroner til over 100 millioner, avhengig av størrelse, luksus, plassering og havutsikt/ikke utsikt. Næringslokalene er rimeligere i gjennomsnitt.
Annonse
Annonse