Annonse

Jotuns markeder

Pulverlakk

Jotuns salg: 700 mill. kr.

Jotuns markedsandel: 4%. Jotun er fjerde største produsent i verden.

Konkurrenter: Nederlandske Akzo Nobel er største konkurrent med en markedsandel på 15 – 20%.

Marked: Det finnes ikke et helhetlig verdensmarked, men mange lokale markeder med lokale konkurrenter. Norske kunder flagger ut. Overkapasitet i mange bransjer.

Suksesskriterier: Kvalitet og rådgivning.

Skipsmaling

Jotuns salg: 1,6 mrd. kr.

Jotuns markedsandel: 17%. Jotun er nest største produsent.

Konkurrenter: Nederlandske Akzo Nobel er størst med en markedsandel på over 30%. Danske Hempel er tredje størst med 15% markedsandel.

Markedet: Verdensmarked.

Suksesskriterer: Kvalitet og evne til innsalg hos de som legger premissene, konsulenter, verft og rederier.

Industrimaling til offshoreinstallasjoner (protective)

Jotuns salg: 800 mill. kr.

Jotuns markedsandel: 5%. Jotun er store (30 – 40% andel) i noen markeder (Midt-Østen) og små eller fraværende på andre.

Konkurrenter: Største konkurrent er Akzo Nobel med 8% markedsandel.

Markedets karakteristika: Bare lokale markeder. Lokale klimatiske forhold avgjør hva slags malingskvaliteter som er riktige. De fleste konkurrentene er lokale.

Suksesskriterer: Kvalitet og rådgivning.

Dekormaling

Jotuns salg: 2,5 mrd. hvorav 1,4 mrd. i Norge, nesten 50/50 fordelt på innvendig og utvendig maling.

Jotuns markedsandel: Over 2/3 i Norge. 5 – 10% i Danmark og Sverige.

Markedet: Det norske markedet er viktigst for Jotun.

Suksesskriterer: Kvalitet og rådgivning, særlig om fargeutvikling.Jotun er nummer fire i verden når det gjelder pulver, men med en markedsandel på beskjedne fire prosent, 700 millioner kroner.
Annonse
Annonse