Annonse

Killies ønskeliste

Direktør Steinar Killie i Jernbaneverket mener at vi kunne spart menneskeliv, kuttet reisetiden kraftig og redusert næringslivets kostnader hvis denne ønskelisten var blitt oppfylt for en 10 - 15 års periode:

  • Dobbeltspor på Vestfoldbanen (Oslo - Skien)
  • Sammenknytte Vestfoldbanen og Sørlandsbanen (Sørlandsbanen går i dag langt inne i landet)
  • Dobbeltspor Stavanger - Sandnes
  • Dobbeltspor på Østfoldbanen, og tunnel gjennom Moss
  • Dobbeltspor Trondheim - Stjørdal med Gjevingåstunell, og kanskje dobbelt helt til Steinkjer.
  • Helt ny Ringeriksbane (Sandvika - Hønefoss) for å korte ned reisetiden Oslo - Bergen.
  • Dobbeltspor Bergen - Arna
  • Stasjonsfornyelser for 1,5 mrd.
  • Krysningsspor (møteplasser) for 1 mrd.
  • Kraftig reduksjon av antall planoverganger. Det er i dag 4000. Vil øke sikkerheten og gjøre at togene kan kjører fortere.
Annonse
Annonse