Annonse

Livsfarlig utvikling for reiselivet

Reiselivet samlet seg i fjor om å bygge Norge som merkevare. Daværende næringsminister Lars Sponheim klappet i hendene. 80 - 90 prosent i en næring preget av småkonger ble med i Merkevareforumet. Samme år sviktet utlendingene Norge. Statistikken viser fem prosent færre utlendinger på norske overnattingssteder i 2000 sammenlignet med året før.

Samtidig som denne nyheten slipper ut, får finansministeren råd av 25 samfunnsøkonomer. Ingen av dem kan markedsføring. De fleste av dem representerer særinteresser.
ØKONOMENE BOMMER
Markedsføringsprofessor Fred Selnes ved BI mener det er et problem for Norge at den økonomiske tenkningen ikke forstår at reiseliv er verdiskapning på lik linje med fiskeoppdrett og industriproduksjon.

- Samfunnsøkonomene ser ikke på reiseliv som viktig, hevder han.

Professoren kritiserer økonomene for å bruke modeller som ikke tar hensyn til de verdier som ligger i bygging av kunderelasjoner og merkevarebygging.

- Bedriftene vet det. Hos dem bokføres investeringer i kunnskap som verdier, mens de i samfunnsregnskapet føres som utgifter. Derfor undervurderer samfunnet systematisk den kapitalen man besitter, sier han.

Selnes synes det er rart at ikke sosialøkonomene tenker mer på slike forhold. Det er opplagt fornuftig at turismen skal være et økonomisk ben å stå på for landet. Han mistenker at de fleste av finansministerens 25 rådgivere ønsker å overføre arbeidskraft fra hotell- og reiseliv til helse- og sosialsektoren. Hvis det skjer, vil det bety en dramatisk endring i landets inntekter. Professoren mener at Norge kunne økt valutainntektene kraftig hvis det ble brukt mer midler til å bygge reiselivs-Norge som merkevare i utlandet. Selnes ledet i fjor et utvalg som beskrev hvordan Norge skulle bli et større turistland. Det skal skje ved å samle kreftene til å bygge Norge som merkevare. Hovedsatsingen skulle skje gjennom internettportalen www.visitnorway. com. Portalen har vært tilgjengelig på nettet siden i høst, men først i disse dager blir søkermotoren helt ferdig.
INNTEKTSTAP
300 millioner kroner bare til merkevarebygging mente Selnes-utvalget Norge måtte opp til i løpet av tre-fem år. Det ville gi seks milliarder kroner mer i valutainntekter, ifølge de samme beregningene. 50 millioner kroner har Norges Turistråd til disposisjon i år. Satsing av millioner på markedsføring er bortkastede penger hvis ikke mengden kommer over et visst minimumsnivå, der effekten av markedsføringen skyter i været. Turistrådet har derfor avgrenset hovedsatsingen til Danmark, Tyskland og Sverige, pluss noen få kroner til forbrukermarkedsføring i Nederland, USAs østkyst og London. Folk i de tre første landene har høy preferanse for Norge og for naturbaserte opplevelser.

Selnes mener at den beskjedne satsingen gjør at vi gir fra oss store inntekter. Samfunnet taper på det, og bedrifter som investerer i reiselivsprodukter taper på det. Professoren sier at næringen har bygd opp god infrastruktur, og landet har mye mer å by på enn naturopplevelser, men det hjelper ikke når folk i utlandet ikke vet det. Selnes sier at Norge får for lite penger ut av hver turist, og at sesongene er for korte. Begge deler kunne det vært gjort noe med. I tillegg kunne vi fått mange flere til å besøke landet.

Han får støtte av Svein-Erik Ovesen, som er sjef for Norges Turistråd. Likevel er Ovesen i godt humør, fordi han kan opplyse at 10.000 personer besøker visitnorway.com daglig. Det er 70.000 i uken.

- Det er mye, mener Ovesen.

Halvparten er amerikanere. Deretter kommer andre skandinaver.
MAKTENDRINGER
Selnes sier at teorien bak satsingen er at annonsering skal gjøre folk oppmerksomme på at Norge finnes. Så er håpet at mange av dem blir så nysgjerrige at de søker opp internettportalen, og at det igjen skal føre til bestilling av reiser.

- Først etter en stund kan vi se hvordan sammenhengen er, sier professoren.

Han tilføyer at rundt 50-60 prosent av de amerikanere som skal ut på internasjonal reise med naturopplevelse som mål, bruker nettet aktivt. Og europeerne kommer etter. Først i nord, så i landene lenger sør. Spillereglene i bransjen kommer til å endres, mener Selnes. Forbrukerne og produsentene vil få større makt på bekostning av mellomleddene, som er reiselivsoperatører, flyselskaper og reisebyråer. Det skjer fordi det via Internett blir mer direkte kontakt mellom turist og produsent. Kundene vil i større grad vite på forhånd hvor han og hun vil hen når de bestiller reisen. Det gir selskapene i mellomleddet mindre spillerom, spår professor Fred Selnes.

Annonse
Annonse