Annonse

Lønnsom e-løsning

Tenk enkelhet, tenk kunde og vær kritisk i forhold til data. Ikke la det flyte mye tvetydig informasjon, råder Ronny Raet som er ansvarlig for Julius Maskes e-handel og kundeservice. Han anbefaler at du velger en e-konsulentbedrift og web-designer som har bevist sin overlevelsesevne fordi det er viktig med et stabilt forhold for videre utvikling. Raet understreker at alle aktører i verdikjeden - leverandører, underleverandører, kunder - må samordnes for å fullt utbytte av et integrert system.

STERK VEKST

Det er Arne Julius Maske enig i. Han er femte generasjon i firmaet, som er en betydelig leverandør av forbruksmateriell til næringslivet i Midt- og Nord-Norge. Selskapet leverer over 6000 produkter av forbruksmateriell til næringslivet. Hos Maske får de det meste. I år har nettbutikken tatt av. Maske regner med at de i løpet av året passerer grensen der 20 prosent av omsetningen foregår gjennom nettbutikken.

Kunden får full oversikt over hva som er på lager. Når kundene handler, skjer det en rekke automatiske transaksjoner i systemet. Lagerkontoen blir ajourført, det gis beskjed til lagerplukking og til innkjøpere som skal komplettere lageret, og faktura sendes kunden. Hovedboken oppdateres automatisk. Det samme gjør resultatregnskapet. Alt urørt av menneskehender.

KUNDEN BESTEMMER

- Vi fikk en idé om at en fullintegrert nettbutikk ville gi oss og kundene en merverdi og valgte å utvikle systemet sammen med et knippe kunder, sier Maske.

Kundene var ingen ringere enn SINTEF og NTNU. Maske fastslår at det har vært viktig å lage det kunden vil ha, ikke det en eller annen selger mener kunden vil ha. All utvikling skal også være lønnsom for kunden

Under utviklingen var det den personen som faktisk bestilte varene som var med og bestemte hvordan systemet skulle være, og ikke hans eller hennes sjef. Erfaringen var en rekke vinn-vinn tilfeller. Eksempler på det er store kunder med flere innkjøpere som opererer uavhengig av hverandre. I stedet for at kunden skal ta i mot flere små leveranser kan hver innkjøper lempe sin bestilling opp i den imagenære varevognen, som ikke sendes av gårde før det gis spesiell beskjed om det.

Her ligger det også stor gevinst for Maske som vil levere flest mulig varer på en gang til en adresse. I 95 prosent av alle bestillinger skal kunden ha det samme som tidligere. Det skal han slippe å lete etter. Derfor kan kunden bygge seg opp en varemal. Det største vinn-vinn området er muligens statistikkbehandlingen. Kunden får nå automatisk statistikk slik han vil ha den og på en slik måte at han kan bearbeide den selv. Maske slipper det tunge arbeidet med spesialtilpasset statistikk til hver kunde.

Vareopplysningene er sannsynligvis det viktigste suksesskriteriet. Hver vare er beskrevet på mange ulike måter, slik at kunden ikke er avhengig av å velge riktig ord for å finne frem. En hotellkunde skal kunne hente informasjon om størrelse på hull han skal borre i veggen før han får bestilte såpedispensere. Det er gevinst for kunden.

INGEN HJALLA

Maske understreker at nettbutikken bare er en ny kanal, den erstatter ikke de gamle.

Maske har ennå ikke passert millionen i direkte utviklingskostnader. I stedet for å lage et ambisiøst system med store visjoner, har Maske valgt de mange og små skritt. Hele tiden basert på tilbakemeldinger fra kunden. Når trinn en var ferdig, korrigerte de uheldige løsninger og tok samtidig et steg videre. Alt basert på tilbakemeldinger fra kundene.

Maskes selgere ute hos kundene, og kundene selv, blir drillet i bruk av systemet slik at de er trygge på det. Det ble ikke fastsatt resultatmål for utviklingen. Kvalitet, stabilitet og funksjonalitet var i fokus. Både Maskes organisasjon og kundene har fått tid til å modnes.

Automatiseringen frigjør ressurser til oppgaver som gir direkte verdi for kunden. Maske forteller at de nå ser på hvordan personer med oppgaver som å behandle en ordrer kan gå over i salgsrelaterte jobber. Neste skritt er å bygge om lageret, som skal få trådløse terminaler. Selgerne ute i felten skal få PDA-er som de kan bruke til å registrere ordrer og reservere varer mens de er hos kunden.

- Selgere og mellommenneskelig kontakt vil fortsatt være svært viktig, og med nye metoder til å løse gamle oppgaver, kan man bruke spart tid til mer relasjonsbyggende oppgaver, sier Maske.


Julius Maske AS

 • 166 ansatte
 • Forventet omsetning i år 2002: 400 mill. kroner
 • 6000 lagerførte artikler.
 • Er totalleverandør av forbruksmateriell innenfor:
 • Kontor- og datarekvisita
 • Tørke- og hygieneprodukter
 • Helse- og pleieartikler
 • Renholdsrekvisita og -utstyr
 • Lyskilder
 • Emballasje til industri, handel og lager
 • Catering og engangsprodukter

Annonse
Annonse