Annonse
konomi.jpg

NHO: Svakere konjunkturoppgang enn ventet

– Undersøkelsen viser at konjunkturoppgangen i norsk økonomi er svakere enn det mange har lagt til grunn. Vi tror at veksten i norsk økonomi ikke er så sterk som prognosemiljøene har forutsett. Veksten er smalere og basert på færre næringer, sier seniorøkonom Dag Aarnes i NHO til NTB.

Ikke investeringslyst

Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup blant 1995 daglige ledere i norske bedrifter. Den viser en klar bedring i hvordan bedriftslederne vurderer markedsutsiktene fra andre kvartal i fjor til i år. Men optimismen slår ikke ut i tilsvarende konkrete investeringsplaner.

– Vi tolker dette slik at mange norske bedrifter nå vurderer å etablere seg i det nære utland som Baltikum, Polen og Øst-Europa, sier Aarnes.

Finnmarksoptimisme

Økonomibarometeret viser store regionale forskjeller. Optimismen er størst langs kysten og i områder der mange bedrifter har leveranser til oljeindustrien.

Sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i fjor utmerker Finnmark seg med den mest markante økningen i optimisme. For ett år siden lå bedriftene i Finnmark i det desiderte bunnsjiktet i bedriftenes vurdering av den generelle markedssituasjonen. Nå er det bare bedriftene i Rogaland og Oslo/Akershus som er mer optimistiske enn finnmarkingene.

– Vi tror det er utsiktene til mer oljeaktivitet, mineralutbygginger og fortsatt gode tider i havbruk, som slår så positivt ut blant bedriftslederne i Finnmark, sier Aarnes.

Rogaland på topp

I vurderingen av bedriftenes generelle markedssituasjon har indekstallet for Finnmark gått fra minus 21 til pluss 28 fra i fjor til i år. Indekstallet uttrykker forskjellen mellom andel positive og negative svar i prosentpoeng. Det betyr at det i år er 27 prosentpoeng flere positive enn negative Finnmarks-svar.

Høyest nettoindeks oppnås i Rogaland der det er 51 prosentpoeng flere positive enn negative vurderingen av utviklingen i markedssituasjonen. Ellers er det i kystfylkene i vest og nord, samt det sentrale Østlandet som peker seg ut med størst grad av positiv markedsvurdering.

I den andre enden av skvalen finner vi Buskerud og innlandsfylkene Hedmark og Oppland.

– Dette tror vi har med næringssammensetningen i disse fylkene å gjøre. Det er for eksempel positive trekk, men ingen stor oppgang i bygg- og anleggsvirksomheten. Hedmark og Oppland ligger i oljeskyggen og er preget av trevareindustri og andre næringer som sliter i de internasjonale markedene, sier Dag Arnes til NTB.

Annonse
Annonse