Annonse
hans_henrik_sch.jpg
Vi kan ikke utelukke at en ny finanskrise kommer til Norge, sier administrerende direktør Hans Henrik Scheel i SSB.

Norge fortsatt annerledeslandet

Mens landene i eurosonen har dystre utsikter for økonomien, melder Statistisk sentralbyrå at norsk økonomi vil fortsette veksten. Dette kommer frem i SSBs beregning Konjunkturtendensene for Norge og utlandet.

Veksten er riktignok ikke stor, rundt 2,6 prosent i BNP for 2011 og det spås at veksten vil holde seg rundt samme nivå de neste to årene. SSB spår en vekst på 2,5 prosent i 2012 og 2,7 prosent i 2013. I 2014 ventes det at veksten tar seg mer opp. Det melder SSB i en melding.

Nordsjøen driver veksten

Meget svake vekstimpulser fra internasjonal økonomi motvirkes av økt vekst i innenlandsk etterspørsel, skriver SSB. Det er altså den innenlandske aktiviteten i Norge som driver veksten. Det er særlig aktiviteten i Nordsjøen som er motoren i den fortsatte veksten her hjemme.

Vekst med forbehold

Ledigheten i Norge er lav, mens den i snitt ligger på ti prosent i eurosonen, og stigende. Enkelte kriserammede land har enda høyere ledighet. Spania har for eksempel en ledighet på rundt 20 prosent.

De trygge økonomiske utsiktene lokker stadig flere arbeidssøkere fra eurosonen til Norge.

S-Norge er i en helt annen situasjon enn eurolandene. Utgangspunktet er mye bedre. Det er vekst i økonomien, sysselsettingen er høy og ledigheten er lav, sier administrerende direktør Hans Henrik Scheel i SSB til Aftenposten.

SSB regner med at Norge slipper unna en økonomisk krise, men har noen forbehold.

– Vi kan ikke utelukke at en ny finanskrise kommer til Norge, sier Scheel.

Eksporten lider

Eksportindustrien har derimot dårlige tider, på grunn av lite etterspørsel fra en rekke sentrale markeder.

SSB mener at det ligger an til at norsk eksport vil vokse lite i tiden framover. Dette skyldes både en svært lav vekst i etterspørselen på verdensmarkedet, høyere lønnsvekst i Norge enn i konkurrentland og en sterkere krone. Verdensmarkedsprisene på viktige norske eksportprodukter antas også å gå ned, skriver SSB videre.

Stor internasjonal usikkerhet

Det er stor usikkerhet i internasjonal økonomi, spesielt knyttet til hvordan EU håndterer gjeldskrisen. Veksten er svak i hele OECD-området, og i de framvoksende økonomier ser veksten ut til å bli redusert. SSB legger til grunn for sine prognoser at gjeldskrisen ikke får utvikle seg til en ny global finanskrise, men at konjunkturnedgangen i OECD-området likevel vil vare til inn i 2014, melder SSB

Annonse
Annonse