Annonse

Nye regler ved generasjonsskifte: Vurder tilpasninger i år

Vær påpasselig, verdsettelsen av ikke-børsnoterte selskaper skjer på en helt spesiell måte, sier advokat Johan Kiær Engelschiøn i Advokatfirmaet Schjødt DA.

- Det blir vesentlig dyrere for ikke-børsnoterte selskaper. Selv om satsene er halvert, blir dette tatt igjen ved at grunnlaget for ikke-børsnoterte aksjer økes, sier han. Skjerpelsene vil derfor skje i de fleste norske bedrifter. De er nemlig ikke børsnoterte.

De nye reglene for arveavgift kom i forbindelse med statsbudsjettet 2009.

Firedobling.

Ved første øyekast kan det virke som om en halvering av arvesatsene og en økning på mellom 30 og 60 prosent av grunnlaget for aksjene burde gå opp i opp. Men dette er ikke tilfellet, sier Engelschiøn.

- Fradraget for latent skatt kan fort føre til en firedobling av avgiften, som følge av reduksjonene av rabatten, advarer han.

Tungt for næringseiendom.

Selskaper med store mengder fast eiendom har fått de største skjerpelsene i arveavgiften. For å kunne forholde seg til skjerpelsene, har det blitt innført en innfasing av ordningen på tre år.

Engelschiøn anbefaler disse selskapene å sjekke sine beregninger for formuesbeskatning nøye.

- Næringseiendomsselskapene bør se på grunnlaget for generasjonsskifte, og om dette er gunstigere nå enn senere. Hvis du har god tid i planleggingen av generasjonsskifte, bør du se på om du har mulighet til å se på det forretningsmessige grunnlaget for tilpasning, sier han.

Med dette mener han opplåning og andre muligheter for å klare å få et så lavt arveavgiftsgrunnlag som mulig.

Overgangsregler og innfasing av de nye verdsettelsesreglene kan gjøre det lønnsomt å overføre i 2009 fremfor senere, ifølge advokaten.

Kan lønne seg.

Engelschiøn anbefaler selskaper med eiendom som de bruker selv, å vurdere overføring i 2009, fremfor å gjøre dette senere.

- Dersom disse selskapene ikke leier ut eiendommen sin, kan det være lønnsomt å overføre i år. Det er fortsatt en lavere sats når eiendommen brukes i virksomhetsøyemed. Vær oppmerksom på at det vil bli en forandring på reglene. Den vil ikke slå gunstigere ut, sier han.

Positiv effekt.

Det finnes også positive effekter av de nye generasjonsskiftereglene, ifølge Engelschiøn.

- Alle bedrifter har nå fått en forlenget avdragsordning. Tidligere var den sju år, nå er den 12. Den skal betales med like store månedlige avdrag. Det er positivt at dette er rentefritt, sier han, men legger til at det må være en viss størrelse på bedriften for at den skal kunne nyte godt av forlengelsen.

Annonse
Annonse