Annonse

Offshoreselskaper på tilbud

Offshorebransjen er under sterk endring. Analytikerne er enige om at det går mot færre og større enheter i bransjen. Mens det før var fusjoner og oppkjøp blant de mindre selskapene, er det nå de store som kjøper hverandre. Kolosser er i ferd med å dannes. Det er ikke norske selskaper som handler. De vil bli kjøpt. Unntaket er Stolt Offshore, som ingen av de analytikerne vi har snakket med, vurderes som oppkjøpskandidat.

Vi presenterer her bedrifter som finansanalytikere mener står lagelig til for å havne på utenlandske hender fordi de er billige eller gir utenlandske bedrifter opplagte merverdier. Bedrifter med åpen eierstruktur og selskaper med dominerende eiere som har sagt at de er interessert i å selge, kan være på utenlandske hender i løpet av året.

PENGEFEST

Viktigste drivkraft bak oppkjøpene er stordriftsfordeler, men analytikerne poengterer at konsolideringen i bransjen også er en motkraft til utviklingen blant oljeselskapene, som har styrket sitt faste grep rundt underleverandørene etter en serie oppkjøp og fusjoner. Når det samme skjer blant riggselskaper og utstyrsleverandører, vil maktforholdene i bransjen kunne bli endret.

De fleste potensielle oppkjøperne kommer fra USA. For aksjonærene kan oppkjøpene være en pengefest siden kjøper vanligvis betaler 30 - 60 prosent over markedsverdien. Det betyr en potensiell gevinst opp mot 18 milliarder kroner for eierne hvis de ni oppkjøpskandidatene analytikerne har blinket ut blir solgt. Blant listen av aksjonærer som hver kan sitte igjen med mange hundre millioner kroner eller milliardbeløp i kontanter finner vi Peter T. Smedvig, Bjarne Skeie, John Fredriksen, Sævik-familen på Fosnavåg og Farstad- familien i Ålesund. Meglerselskaper som får oppdrag med tilretteleggelse vil også tjene millionbeløp, om enn i en annen størrelsesorden. Det skal mye til før alle ni forlater norsk eierskap, men til gjengjeld kan selskaper som ikke er på denne listen bli solgt. Oppkjøp skjer ofte overraskende.

MULIGHETER

For Norge betyr salg av selskaper at vi mister hovedkontorene til fremtredende bedrifter født i vårt hjemlige basseng, og som brukte tappingen av vår svarte nasjonalformue til å vokse, og for noens vedkommende, gjør det bra internasjonalt. Men de fleste oppkjøpskandidatene har verken kapital eller godt nok utbygget driftsorganisasjon til ekspansjon. Det er nå man må markedsføre seg ute i verden, sier analytikerne. De påpeker at det er store ekspansjonsmuligheter flere steder, ikke minst i Brasil og utenfor Vest-Afrika. De norske selskapene er for små til å gå internasjonalt. Oppkjøperne kommer og plukker dem når timingen tilsier det.

En av analytikerne ønsker å være anonym. De andre vi har snakket med er Gunnar Holen i Fearnley Fonds, Tom Arbøll og Kristian Tunaal i Karl Johan Fonds og Geir Kaasen i Orkla Enskilda Securities.

OCR: Åpenbar kandidat
Børsverdi: 2,7 milliarder.

Virksomhetsområde: Hovedkontor i Oslo. Drillselskap med dypt vann og værutsatte områder som spesiale. Blant verdens mest avanserte operatører. Opererer globalt.

Oppkjøpskandidat fordi: Ocean Rig (OCR) er en opplagt oppkjøpskandidat fordi selskapet er en liten spiller i et marked preget av konsolidering. Arbøll er noe mer reservert enn de andre analytikerne, men også han sier at selskapet før eller senere vil bli en kandidat. OCR er lavt priset.

- Selskapet ser seg selv som oppkjøpskandidat, sier Holen.

Han viser til at styret har uttalt at det jobber for konsolidering i bransjen. Konsolidering betyr oppkjøp og fusjoner. OCR har snart ferdig to topp moderne og attraktive dypvannsrigger. Og det er nettopp nedi dypets stupmørke aktiviteten er størst og markedet strammest. OCR kan sette riggene i arbeid allerede til sommeren og høsten, og da strømmer pengene inn umiddelbart. Det vil ta amerikanske riggselskaper tre år på å bygge tilsvarende rigger til 400 millioner per stykk eller kjøpe selskaper som OCR, hvor enhetene trolig vil oppnå en dagsrate på omtrent 200.000 dollar per rigg. Hver av riggene vil gi 50 millioner dollar i året til kapitalen.

Holen minner om at det ledende analyseselskapet Petrodata har sagt at operatørene trenger 30 nye dypvannsenheter de neste tre - fem år. Det går mot færre og større enheter i bransjen, av kostnadsmessige grunner, men også fordi større enheter gjør det lettere å stå imot press fra oljeselskapene. Store riggselskaper får en kontantstrøm fra mange enheter, og kan derfor vente med å inngå riggkontrakter til situasjonen i markedet tilsier at det lønner seg. Senere års erfaring har vist at det har vært mange utsettelser på bygging av rigger. Det er derfor sikrere å kjøpe OCR enn å ta sjansen på nybygg. Holens analytikerkollega, Kaasen, mener at selskapet ikke har driftspersonell til å bemanne de nye riggene det har under bygging.

Det Søndenfjeldske: Ligger nede
Børsverdi: 1,9 milliarder.

Virksomhetsområde: Hovedkontor i Oslo. Leverer utstyr og service til oljeselskaper verden rundt. Disponerer spesialfartøy for bygging og vedlikehold av undervannsinstallasjoner som oljeledninger, brønner og produksjonsutstyr. Har også skip for geoteknisk boring. Har ekspandert kraftig de senere år.

Oppkjøpskandidat fordi: Søndenfjeldske er lavt priset i forhold til omsetning og inntjeningspotensial. Holen sier at det taler for at selskapet kan bli kjøpt opp. Men bedriften har negativ inntjening, og det får oppkjøpere til å tenke seg om flere ganger. Blant analytikerne er det uenighet om selskapets evne til å tjene penger i fremtiden. Likevel er Søndenfjeldske fristende for store drillingselskaper som vil sikre seg undervannskompetanse.

- Dette er et viktig halvår for selskapet. Ledelsen må bevise at de klarer å få det på rett kjøl. Selskapets strategi om fortsatt å tilby tjenester til priser over hva markedet er villig til å betale er dristig når det er vanskelig å kutte kostnader, sier Arbøll.

Kaasen peker på at selskapet har tatt på seg store prosjekter som det ikke har fått til, og at det derfor har noe å bevise.

- Søndenfjeldske er en oppkjøpskandidat, men ikke en helt opplagt kandidat, sier han.

Analytikerne er enige om at oppkjøp av selskapet vil være mest aktuelt når markedet tar seg opp. En av dem (ønsker å være anonym) mener at selskapet er en opplagt kjøpskandidat. Han har inntrykk av at Geir Aune ble satt på som administrerende direktør i september for å dresse selskapet opp for salg. Markedet er på vei opp, men det kan ta over ett år.

ProSafe: Åpen eierstruktur
Børsverdi: 3,4 milliarder.

Virksomhetsområde: Hovedkontor i Stavanger. Bedriften er en ledende integrert leverandør til offshoreindustrien, med virksomhet innenfor boring, flotelltjenester, teknologi, engineering og fabrikasjon.

Oppkjøpskandidat fordi: ProSafe er veldrevet og lavt priset, har god kontantstrøm og en åpen eierstruktur. Det taler for at det er en oppkjøpskandidat. Men selskapets tyngde på flytende boenheter er en spesiell nisje, som gjør at analytikerne nøyer seg med å si «kanskje, men ikke øverst på listen» om selskapets kandidatur som kjøpsobjekt.

Smedvig: Sliten eier?
Børsverdi: 8,1 milliarder.

Virksomhetsområde: Hovedkontor i Stavanger. Tilbyr tjenester innenfor brønnkonstruksjon og brønntjenester i Nordsjøen og i Sørøst-Asia. Virksomhetsområder er mobile enheter, plattformboring og lekterrigger. Har borerigger, ett dypvanns boreskip og ni lekterrigger. Selskapet har kontrakter for produksjonsboring, vedlikehold, oppgradering og brønnstengning på faste installasjoner.

Oppkjøpskandidat fordi: Smedvig er blitt bjellesauen av offshoreaksjene etter at PGS fikk problemer. Det er nå det største selskapet med høyest likviditet i aksjen, og investorer er trygge på det, mener Holen. Analytikerne har ulik vurdering av hvor sannsynlig det er at Smedvig blir solgt. Holen sier det er et rent riggselskap som mange oppkjøpere burde være interessert i. Peter T. Smedvig har en blokkerende aksjepost i selskapet. Han så langt ikke har gitt noen indikasjoner på at han vil selge. Men eieren har opplevd å være med på dype nedturer før. Orker han flere slike runder? Gunnar Holen mener at han kanskje vil slippe selskapet for en god pris. Selskapets aksjer handles til omtrent substansverdi, men aksjeverdien er bare den halve av tilsvarende amerikanske aksjer sett i forhold til inntjeningen. En annen analytiker sier det er en generell oppfatning at Smedvig er blitt mer villig til å selge. Det mener ikke Kaasen i Orkla Enskilda. Han tviler på at Smedvig vil selge selskapet.

Arbøll fra Karl Johan Fonds mener at Balder-saken kan legge en demper på lysten til oppkjøperne. Kravet til Exxon er over tre milliarder kroner, mens motkravet er på 2,6 milliarder. Saken blir neppe avgjort i byretten før om et år.

PGS: Kan bli stykket opp
Børsverdi: 8,1 milliarder.

Virksomhetsområde: Delt hovedkontor i Oslo og Houston i Texas. Har to hovedvirksomhetsområder, seismikk og flytende produksjonsfartøyer, der selskapet opererer for oljeselskaper. Opererer globalt, og er notert på børsene i Oslo og New York.

Oppkjøpskandidat fordi: Petroleum Geo Services (PGS) er et selskap som har klart å bli en av de største innenfor sitt segment. Holen og Kaasen mener at det nå er blitt en klar oppkjøpskandidat. Selskapet er blitt billig etter kraftig kursfall.

- Det er mye restrukturering i seismikkbransjen. Det og elendige resultater for PGS gjør bedriften til en opplagt kandidat for å bli kjøpt opp, sier Kaasen.

De fleste analytikerne mener at det kan bli aktuelt å splitte selskapet i en seismikkdel og en enhet for flytende produksjon.

- Da kan seismikkbiten bli solgt, mens den andre enheten beholdes, eventuelt selges seismikkbiten og den flytende enheten til ulike kjøpere, sier Holen.

En annen analytiker (vil være anonym) mener det er mulig å bygge et norsk selskap med størrelse over kritisk masse hvis ledelsen i PGS er villig til å se på nye muligheter, og ta den bitre pillen det er å få et dårligere bytteforhold enn de ønsker seg for å fusjonere den flytende enheten med andre norske selskaper. Aktuelle partnere er selskaper innenfor Bergesen og Fred. Olsen, Navion, Ugland Nordic og ProSafe. Alle er relativt små selskaper som har behov for å bli større.

- Men de er nessekonger, og må kvitte seg med en slik mentalitet for å bygge et stort selskap, sier analytikeren.

Kristian Tunaal i Karl Johan Fonds tviler på at PGS er oppkjøpskandidat.

- Det er få potensielle oppkjøpere, og det at PGS har to forretningsområder gjør selskapet mindre interessant som oppkjøpskandidat, sier han, men tilføyer at oppkjøp er vanskelig å forutse.

Kaasen mener at oppkjøperne vil være amerikanske, kanadiske eller franske. PGS er blant de største selskapene i sin bransje.

Havila: Supplyrederi til salgs
Børsverdi: 0,5 milliarder.

Virksomhetsområde: Hovedkontor på Fosnavåg. Tilbyr tjenester i forbindelse med riggoperasjoner, rørlegging, marine støttefunksjoner til faste og flytende installasjoner innenfor internasjonal offshore olje- og gassproduksjon. Eier og driver utstyr som anses nødvendig i denne forbindelse. Målet er å bli ledende nasjonalt og internasjonalt. Supply-rederiet med de enkleste og eldste båtene.

Oppkjøpskandidat fordi: Her er analytikerne ikke enige. Holen sier at ledelse og hovedaksjonær, som er Sævik-familien, har uttalt seg positivt om mulige oppkjøp. Han mener at kjøpere sannsynligvis vil være amerikanske selskap. Analytikeren poengterer at Havila er lavt priset, og vil være en rimelig inngangsbillett til nordsjømarkedet. Kjøpere vil også oppnå konsolideringsfordeler. Kaasen mener at det ikke er særlig interessant å kjøpe et selskap som ikke har topp utstyr, og at eierne heller ikke vil selge.

Northern Offshore: Ekstremt eksponert for oppkjøp
Børsverdi: 1,3 milliarder.

Virksomhetsområde: Registrert i Bermuda, men er notert på Oslo Børs. Oljereder John Fredriksen er hovedaksjonær. Viktigste aktivum er den flytende produksjonsplattformen «Northern Producer» som har langtidskontrakt på britisk sektor i Nordsjøen. Har også boreskip og en nedsenkbar borerigg.

Oppkjøpskandidat fordi: Northern Offshore er en klar oppkjøpskandidat mener Tunaal og Kaasen. Tunaal viser til at boreskip er et lite segment som er spredd over hele kloden. Han mener Northern Offshore er ekstremt eksponert for oppkjøp når det er oppgang i markedet, og at eieren selger hvis prisen er bra nok. Selskapets kurs ligger i skrivende stund på 14,50 og kan gå opp mot 35 hvis kapasitetsutnyttelsen passerer 90 prosent. Ratene har allerede begynt å røre på seg, og det er tegn på at ting er i ferd med å skje. Kaasen sier at selskapet ganske enkelt mangler organisasjon til å drive riggene, og vil gå inn i en større konstellasjon. Holen er enig i at selskapet er oppkjøpskandidat under gitte forutsetninger. Det har fire arbeidsløse enheter, pluss et flytende produksjonsskip som er i arbeid.

Farstad Shipping: Ombestemmer familien seg?
Børsverdi: 1,8 milliarder.

Virksomhetsområde: Supplyrederi med hovedkontor i Ålesund, og som er bra på dypvann.

Oppkjøpskandidat fordi: Én av analytikerne ser på selskapet som en ganske klar oppkjøpskandidat. Han sier at selskapet er nummer to i verden når det gjelder kvalitet på tonnasjen, og at kjøperne stiller seg i kø med en gang familien signaliserer at de vil selge. Farstad har en bra global markedsposisjon, og har avvist beilere før.

- Men nå har familien trukket seg ut av driften og blitt mer passive. Kanskje det er på tide at de vurderer om de vil sitte på eierskapet til evig tid eller selge og få godt betalt, sier analytikeren.

De andre analytikerne vi har snakket med har ikke dette selskapet på listen over oppkjøpskandidater.

Hydralift: Byr seg frem
Børsverdi: 2,1 milliarder.

Virksomhetsområde: Hovedkontor i Kristiansand. Industribedrift som leverer boreutstyr til olje- og gasselskapene. Har produkter som komplett drillingutstyr, kraner, rør og brønnbehandlingssystemer. Selskapet er i ferd med å få seg et nytt økonomisk ben, som består av fiberoptiske kabler.

Oppkjøpskandidat fordi: Tom Arbøll sier at selskapet selv har definert seg som oppkjøpskandidat, men kan også selv bli den som kjøper.

Annonse
Annonse