Annonse

Permittering av arbeidstakere

Har din bedrift vanskeligheter i dagens marked? Vurder å ta en time-out istedenfor å kaste inn håndkleet.

Permittering av arbeidstakere må ikke forveksles med permisjon. Permisjon er en rett arbeidstakere har til arbeidsfri med eller uten lønn ved for eksempel fødsel, militærtjeneste mv.

Permittering er derimot en tvangsmessig arbeidsfri fra arbeidsgivers side. Permittering kan foretas ved midlertidig bortfall av arbeidsoppgaver for deler av eller hele bedriften.

Små bedrifter.

Permittering har vært brukt i alle fall siden 20 tallet, men det var først når de permitterte fikk arbeidsledighetstrygd at permittering ble mer vanlig i enkelte bransjer. Tradisjonelt har dette vært bygg og anlegg, verftsindustrien, annen tungindustri og særlig ved mer sesongpregede industrier som asfaltindustrien mv. Ofte har det da også vært snakk om ganske store virksomheter hvor permitteringen har rammet mange arbeidstakere på en gang.

Det har nå vært utført et forskningsprosjekt «mellom nærvær og fravær» utført av seniorforskerne Kåre Hansen og Henrik Kvalheim ved IRIS i Stavanger. De har særlig sett på hvordan permitteringer fungerer og blir brukt i praksis i dag.

Ut fra dette arbeidet kan man utlede at permitteringsinstituttet nå er på full vei inn i konsulent- og IKT-virksomhetene. Her finner man nettopp små og mellomstore bedrifter og et betydelig antall gründerbedrifter.

Fordel.

Det kan være store fordeler fra bedriftens side ved å benytte seg av permittering fremfor oppsigelse. Permitteringer skaper sjelden de helt store protestene og tvistene. Som regel går gjennomføringen av en permittering, lang eller kort, fra arbeidsgivers ståsted greit. Dette skyldes ikke minst det faktum at de permitterte, gitt at vilkårene for permittering er til stede, vil få arbeidsledighetstrygd. Selv om trygden ikke dekker fullt ut tapet i bortfall av lønn, vil den gi et godt plaster på såret for de som rammes. Bedriften vil dessuten beholde godt kvalifisert arbeidskraft, og det vil ikke være behov for opplæring når de permitterte tas inn igjen, noe man ellers måtte ha gjort ved nyansettelser.

Permittering kan skje helt eller delvis, dvs. at man ikke trenger å permittere en arbeidstaker 100 %, men f.eks. 50 %, slik at hun jobber halv tid og får lønn fra arbeidsgiver for denne tid samt arbeidsledighetstrygd for de resterende 50 %.

Daglig leder.

Undersøkelsen nevnt ovenfor viser at permittering nå også stadig blir mer og mer brukt også i andre bransjer, som konsulent- og IKT-bransjen. Ofte er det også firmaer med bare få ansatte som nå permitterer. Og det behøver ikke bare være «de på gølvet» som permitteres. Daglig leder og gründer kan, dersom han er ansatt i eget aksjeselskap permittere seg selv. Det kreves dog, for å få dagpenger, enkelte ganger at daglig leder ikke kan permittere seg selv med mer enn 70-80 %, da det kreves at det må være noen igjen på noe tid som fanger opp eventuelle nye oppdrag, da jo kriteriet for permittering nettopp er midlertidig mangel på arbeid.

Det har således åpnet seg en stor mulighet for at gründerbedrifter rett og slett tar en «time out» i en vanskelig tid for så å komme sterkere tilbake når markedet snur. I dagens marked opplever mange en nedgang i oppdragene nå før sommeren, men mange ser samtidig en lysning til høsten. Er dette tilfellet, kan man permittere og spare bedriften for lønnskostnader i noen måneder for deretter å ha mer å leve av idet man får nye oppdrag igjen.

På denne måten kan man si at permitteringsinstituttet sammen med arbeidsledighetstrygden fungerer som en form for etableringsstøtte for nystartet virksomhet og for små og mellomstore gründerbedrifter. Jeg vil tro at dette har vært gjennomtenkt fra myndighetenes side. Nylig endret myndighetene arbeidsgiverperioden i permitteringslønnsloven fra 10 til 5 dager ved hel og vesentlig permittering. Med dette ble det også gitt en håndsrekning til bedrifter som sliter i dagens marked.

Forutsetninger.

Permittering forutsetter en midlertidig nedgang i arbeidsoppgavene. Dersom nedgangen vurderes permanent eller man overhodet ikke kan se om eller når eventuelle nye oppdrag kommer er det oppsigelse som er det rett å bruke.

Jeg nevner også at ved permittering av mer enn 10 ansatte må det gis melding til NAV i henhold til arbeidsmarkedslovens § 8.

Bedrifter i bransjer som sliter med for mange ansatte og for få oppdrag bør, i stedet for å si opp og miste kvalifisert personell, vurdere om man ikke heller kan permittere ansatte forså å ta disse inn igjen når bedriften igjen får økende oppdragsmengde. Noen ganger kan en slik løsning også hindre at bedriften går konkurs ved at man reduserer kostnadene i den vanskeligste tiden.

Tor Kielland arbeider blant ­annet med selskaps­­­rett og oppkjøp, sammenslåing og deling av selskaper, erstatningsrett og personskade, arbeidsrett og prosedyre.

Annonse
Annonse