Annonse

Sammen er vi sterke

Alliansen skal gjøre dem bedre i stand til å konkurrere med de store.

- Det er en avtale mellom tre bedrifter som utfyller hverandre faglig, og som kan gi bredere tilbud samlet enn hver for seg. At bedrifter samarbeider om oppdrag, er ikke uvanlig, men her har vi gått et skritt videre og har formalisert samarbeidet i en egen allianse, sier Alfhild Skogsfjord. Hun er prosjektleder for Omni-alliansen, som samarbeidet kaller seg, og er foreløpig dens eneste ansatte.

Hjemmeadressene til de tre bedriftene er henholdsvis Halden, Lindesnes og Oslo, og båndene mellom dem har oppstått gjennom personlige forbindelser på ledelse- og styrenivå. Alle jobber innenfor IKT-relaterte felter med maskinvare, programvare og systemer. Forskjellen i størrelse er betydelig, den største har en årsomsetning på 250 millioner kroner og den minste har i underkant av ti. Slik sett er maskinvareprodusenten Axxe stor nok til å svelge de to andre selskapene, og eventuelt til å opprette egne virksomhetsområder som kunne ha overflødiggjort alt samarbeid med de to lillebrødrene i familien.

Ikke mange miljøer.

- Problemet med det ville vært at en del fagfelter er så spisse at det ikke er realistisk å bygge den samme kompetansen så veldig mange steder i Norge, sier Alfhild Skogsfjord.

- Det blir litt som innenfor medisin, hvor det er en grense for hvor mange sykehus som kan drive med hjertetransplantasjoner. Norge er et så lite land at det er praktisk umulig å ha mange spesialistmiljøer på alle smale teknologiske områder. I våre tre bedrifter finnes det en del slike spesialistmiljøer, og alliansen er blant annet blitt til i erkjennelse av at disse ikke kan flyttes eller klones. Alliansen vil gjøre det mulig for de tre bedriftene samlet å ta oppdrag som de er for faglig smale til å håndtere på egen hånd. Samtidig blir miljøene bedre hvis de får flere kunder og flere oppdrag innenfor de områdene de spesialiserer seg mot.

Konkurrentene til de tre partnerne i Omni-alliansen er i utgangspunktet større konsern, både norske og utenlandske, som har tyngde til å bygge opp de nødvendige fagmiljøene på egen hånd.

De små får muligheter.

- En allianse som denne blir dermed en mulighet for små bedrifter til å konkurrere med de store. De mindre, og særlig de to små i vårt samarbeid, som begge har mindre enn 20 ansatte, har heller ikke muskler til å gå bredt ut på egen hånd. De er for små til å ta de brede oppdragene alene, og de har ikke mulighet til å markedsføre seg mot alle de aktuelle kundene. Denne alliansen gir dem muligheter de ellers ikke ville hatt, sier Skogsfjord.

En type oppdrag som alliansen kan påta seg, er å drive produktutvikling på vegne av kunder.

- Folk outsourcer renhold og kantine, så hvorfor ikke produktutvikling? Dette er arbeid som særlig mindre bedrifter finner krevende fordi det tar ressurser fra den daglige driften. Problemet er ikke nødvendigvis økonomiske ressurser, men praktiske. Hvis staben ikke er stor nok, og det heller ikke er hensiktsmessig å ansette en egen utviklingsavdeling, kan slik outsourcing være et godt alternativ, mener Alfhild Skogsfjord.

Døende produkter.

Et annet område som krever spesiell kompetanse kan være å drive support på «døende» produkter. Dette er et problem for en del teknologileverandører at de sitter med langsiktige forpliktelser på produkter som er i ferd med å gå ut på dato. Over tid endrer teknologien seg, og kompetansen på de produktene man solgte for et tiår eller to siden har rett og slett fordunstet.

- Det blir litt som overgangen fra lydbånd til diskopptakere. Ingen selger lydbåndopptakere lenger, men de som finnes har lang levetid og kundene som har kjøpt dem kan ha gode grunner til å fortsette å benytte dem. Disse kundene er imidlertid så få at det blir vanskelig for de leverandørene å holde seg med hver sin serviceavdeling på feltet. Ved å samle oppdrag fra flere steder, er det mulig for en ekstern aktør å opprettholde et slikt fagmiljø.

- Representerer denne alliansen en helt ny samarbeidsform i Norge?

- Jeg skal ikke hevde at den er unik, men den er heller ikke vanlig. Vi startet arbeidet ved nyttår, og vi vet fortsatt ikke om vi har funnet den endelige formen. Vi må vurdere om alliansen skal organiseres som et eget selskap eller ikke, og vi må vurdere hvilke selskap som skal fronte hva slags oppdrag og være kundens juridiske leverandør. Men alliansen skal ikke være noe fordyrende mellomledd. Den skal gi bedriftene flere oppdrag, men ikke stikke av med den avansen hver enkelt skal ha på de delene av leveransene som tilfaller dem, understreker Alfhild Skogsfjord.


Annonse
Annonse