Annonse

Situasjonen på Oslo Børs

Den totale markedsverdien av selskapene på Oslo Børs er omtrent 690 milliarder kroner. Utenlandske investorers eierandel har ligget på over 30-35 prosent siden 1994. De er tyngst inne i shipping, olje og offshore og IT/telekommunikasjon. Oslo Børs i internasjonal sammenheng er en av de to børser som har høyest fokus på olje- og offshorerelaterte aksjer. Internasjonale institusjoner er vant til å investere i disse segmentene på Oslo Børs.
Hvis Statoil verdsettes til 180 milliarder kroner og 25 prosent privatiseres, skal 45 milliarder hentes inn fra børser. I tillegg kommer ni milliarder fra DnB. Til sammen utgjør det åtte prosent av Oslo Børs etter dagens verdi.
For norske institusjoner er totalindeksen viktig. Bare de aksjene som er fritt omsettelige blir tatt hensyn til i vektingen av indeksen. Det betyr at det for Statoil bare er den private eierandelen som teller med i indeksgrunnlaget.
Annonse
Annonse