Annonse

Småkongene en illusjon

Spørsmålet er heller i hvilken grad de bevarer selvstendigheten. Det innrømmer Marianne Smith Magelie, som kaller de frivillige kjedene «en annen samarbeidsform». Medlemmene av Eventyrhotellene oppfatter seg som selvstendige og ser på «kjeden» som et alternativ til kjeding. Økonomisk Rapport fortalte tidligere i år om små, selvstendige hoteller som var med og dannet en internasjonal kjede, der hotellene markedsfører hverandre i tillegg til at kjedenavnet skal bygges som merkevaren Partner Hotels Europe. «Kjedefrie» Continental er med i kjedekonseptet Leading Hotels of The World. Her reiser en salgs- og markedsstab rundt i verden og profilerer de hoteller som er med i samarbeidet. Samarbeidet «De Historiske Hoteller» er blitt et innarbeidet navn.

Økonomisk Rapport påviste i påskeutgaven at det var de kjedeløse hotellene som gjorde det best på Geilo, blant dem Dr. Holms Hotell, der direktør Rasmus Sandnes insisterer på at hotellet er kjedeløst. Hotellet har bygd opp sin egen identitet. I virkeligheten er Dr. Holms med i flere samarbeidskonstellasjoner.

- Du skulle visst hvor mye tid jeg bruker på fellesskapsarbeid, sier Sandnes.

Han antar at en til to dager i uken går med til samarbeid. Hotellets mest intime samarbeidspartner er Geilo Turist, der Dr. Holms er aksjonær. Turistselskapet står for store deler av hotellets markedsføring. Målet er å «rebrande» Geilo som merkenavn. Hotellet er også med i Norske Konferansesentre. (NK), som både arbeider direkte mot kunder og formidler overskuddskapasitet mellom medlemshotellene. Her er hotellet i fellesskap med blant annet Sundvolden Hotel, Soria Moria, Leangkollen og Holmen Fjordhotell, som alle mottar store omsetningsvolumer fra NK. Sundvolden som meldte seg inn for to år siden, fikk overført gjester for fire millioner kroner allerede første hele medlemsår. Dr. Holms er også med i innkjøpssamarbeidet Nores, som har oppnådd betingelser som er nesten like gode som de store kjedenes innkjøpspriser.

- Det handler om å finne strategiske partnere på ulike områder, sier mannen som gjenreiste det velkjente hotellet.

Han kaller NK for «individualitet satt i system».

Sandnes nikker til at den enerådende og samarbeidsfiendtlige småkongen i hotellnæringen er en illusjon. Hoteller må samarbeide for å overleve.

PASS PÅ

- Når vi dukker under det overflatiske, ser vi at det ikke er slik at man enten er med i en kjede eller er kjedeløs. De fleste hoteller er med i ett eller flere samarbeider, også de som har full råderett over bedriften sin, sier Marianne Smith Magelie.

Hun mener at de mange nettverk som hoteller deltar i gir like bra stordriftsfordeler på viktige forretningsområder som det de mer formelle kjedene gjør. Men en hotelleier kan risikere å gå inn i feil kjede hvis han eller hun fokuserer for mye på kostnader, standardisering og rasjonaliseringsmuligheter.

- Målgruppen til hotellet må stå på innertierens plass, sier hun.

Styrelederen mener at de såkalt kjedeløse hotellene legger mest vekt på markedsføring og profilering i samarbeidet med andre hoteller.

Rasmus Sandnes på Dr. Holms mener at det er riktigere å være medlem av en kjede i Oslo enn ellers i landet fordi kundene i oslomarkedet velger hoteller etter andre kriterier enn ellers. Sandnes mener det er viktig for selvstendige hoteller og bedrifter som er med på franchisebasis å ha midler frie til kvalitetskostnader og ad hoc tiltak. Hvis de legger for mye ressurser inn i felles tiltak, mister de handlefrihet.

Annonse
Annonse