Annonse

Sommerfly: Dobbel pris i Norge

De to flyselskapene opererer med identiske priser. Prisene ble fastsatt etter at SAS og Braathens var godt i gang med sine fusjonssamtaler. Det får Økonomisk Rapport bekreftet av SAS.

BILLIG-SVERIGE

Norske sommerpriser er nesten dobbelt så høye som SAS’priser i Sverige på sammenlignbare flystrekninger. Det kan Økonomisk Rapport fastslå etter å ha sammenlignet prisene. I Sverige kan du fly en strekning som t/r Stockholm - Karlstad (fra øst til vest) for 691 kroner. Tilsvarende i Norge koster 1.246 kroner. Jevnt over ligger norske sommerbilletter 30-60 prosent over det svenske nivået. For å fly billig, må svenskene legge reisen til bestemte dager i uken. Hvis de vil velge fritt blant alle ukedagene, stiger prisen med 300 kroner. Selv det er billigere enn i Norge.

Billettene på businessclass er noenlunde like i Sør-Norge og Sverige, men nordlendinger må finne seg i å punge ut. En flytur mellom Stockholm og Kiruna koster 3.900 kroner (4495 svenske) tur/retur. Prisen frem og tilbake mellom Oslo og Bodø er 5.551 kroner - 60 prosent høyere. Braathens har identiske priser på sin best-klasse. Informasjonsdirektør Siv Meisingseth i SAS forklarer overfor Økonomisk Rapport likheten på denne måten:

- Hvis det ene selskapet setter ned prisen, hopper det andre etter. Vi er et duopol.

Det samme skjer helt sikkert den andre veien også. Selskapenes prislister er like som eneggede tvillinger.

BRAATHENS-EFFEKT

Det tyder ikke på at Braathens har vært med på å gjøre Norge billigere når svenskene kan glede seg over et prisnivå som bare er det halve av det norske. Påstanden til Forbrukerrådets direktør, Per Anders Stalheim, om at prisene vil gå opp når SAS har fordøyet godbiten fra Braathen-familien er hittil ikke belagt med noen overbevisende analyse. Duopoler er ofte ikke bedre enn monopoler. I et monopol er det lettere å utøve politisk press på aktøren. Vi må ikke glemme at SAS har beinhard konkurranse på utenlandsrutene, og kan ikke sammenlignes med et tradisjonelt monopol når det gjelder ineffektivitet, som for eksempel TINE.

Vi kan spore én Braathens-effekt på prisene. Norske luftfartsavgifter er mye høyere enn svenske uten at det blir gjenspeilet i prisforskjellene mellom de to landene. For hver tusenlapp SAS tar inn i inntekt i Norge, må selskapet ut med 311 kroner i avgifter. Tilsvarende tall i Sverige er 190 kroner. Denne forskjellen på 12 prosentenheter er ikke kommet svenske business-reisende til gode. Derimot kan svensker som reiser på rabatterte billetter i sommer ta ut denne forskjellen og mye mer. Her er Braathens-effekten null.

Flere av Norges største selskaper har fortalt Økonomisk Rapport at de har kunnet presse prisene i Norge fordi SAS og Braathens har konkurrert om anbudene. I Sverige, der SAS har monopol, har tilsvarende vært umulig. Næringslivet, og særlig storbedriftene, blir sannsynligvis de største taperne etter at Braathens er blitt et underbruk av SAS.

En analyse Marianne Smith Magelie har foretatt for reisebyrået Bennett BTI dokumenterer at årets sommerpriser ligger 24 prosent over fjorårets.

Annonse
Annonse