Annonse
regnskap_kalkul.jpg

Stadig flere bytter forsikringsselskap

– Tallene illustrerer at konkurransen i skadeforsikring er blitt sterkere. Flere aktører i markedet bidrar til større kamp om kundene, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Forsikringsnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Ifølge undersøkelsen Norsk finansbarometer byttet 15,6 prosent av kundene skadeforsikringsselskap i 2010. Det er TNS Gallup som utfører denne undersøkelsen på oppdrag for FNO. Den tilsvarende andelen i 2009 var 13,4 prosent.

Enkelt å flytte

Undersøkelsen viser at det er få som mener det er høye flyttebarrierer i skadeforsikring. 54 prosent av de spurte oppgir at det er enkelt å bytte selskap mens bare 13 prosent sier det er vanskelig.

I 2006 ble det satt i verk en lovendring som innebærer at man kan bytte forsikringsselskap på en måneds varsel utenom hovedforfall. Tidligere kunne flytting bare skje ved årlig hovedforfall.

I undersøkelsen oppgir 44 prosent at de kjenner til muligheten for flytting på en måneds varsel utenom hovedforfall. Det er omtrent samme andel som i undersøkelsen året før, sier Osland.

Finansportalen.no

Han opplyser at bare 3 prosent av de spurte i undersøkelsen sier de har benyttet skadeforsikringsdelen av finansportalen.no. Til sammenligning oppgir 7 prosent at de har benyttet bankdelen av portalen. Bare 1 prosent oppgir at de har benyttet verdipapirfondsdelen.

Undersøkelsen fra TNS Gallup viser likevel at tilfredsheten med finansportalen.no er relativt høy. Det gjelder både nytteverdi, tilgjengelighet og enkelthet.

Skadeforsikringsandelen av finansportalen ble i 2009 videreutviklet som et resultat av et samarbeid mellom finanspotalen.no, næringen og Forbrukerrådet.

Pris på reiseforsikring inngår nå i portalen, og i 2011 skal det legges inn en priskalkulator på forsikringsproduktene villa, innbo og motorvogn. Dette vil trolig bidra til at langt flere benytter portalen, sier Osland.

Drivkrefter

Norsk finansbarometer omfatter bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen som gjennomføres av TNS Gallup på vegne av FNO ble gjennomført i januar 2011 blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. I alt er det gjennomført rundt 3.000 intervjuer.

Direktør Osland sier det nå er flere konkurransedrivende faktorer i norsk forsikringsbransje.

Det er etablert flere skadeforsikringsselskaper de siste årene, oppsigelsesreglene i forsikring er oppmyket og alle kan i praksis skifte selskap når de selv ønsker det.

Det er gjennomført flere tiltak i næringens regi fra 2007 som gjør det enklere for kundene å skifte selskap. Det er innført regler om plikt til å opplyse om både årets og fjorårets priser på årets premievarsel og ved hjelp av finanspotalen.no er det blitt enklere å sammenligne priser og vilkår, sier Osland. (©NTB)

 

Annonse
Annonse