Annonse
petter_haas_bru.jpg
Næringspolitisk direktør i NHO, Petter Brubakk.

Tappes av formueskatten

21.000 bedriftseiere betaler en formuesskatt som er høyere enn samlet årsresultat i bedriften, viser en ny rapport fra NHO og Norges Rederiforbund.

Det er første gang noen har gått inn og analysert hvilke konsekvenser formuesskatten har for investeringsevnen i bedriftene, skriver Nationen.

– Det er ikke til å forstå at eierne må betale mer i skatt enn det bedriften har i overskudd, bare fordi de eier produksjonsmidler som gir grunnlag for arbeidsplasser. Det er formuesskatten på sitt verste, sier næringspolitisk direktør i NHO, Petter Brubakk, om funnene i rapporten.

Staten får årlig inn om lag 14 milliarder totalt fra formuesskatten.

– Det er penger som bedriftseierne heller burde bruke på investeringer, sier NHO.

Ifølge rapporten har de 21.000 bedriftseierne 81.000 ansatte over hele landet.

– Både små og store bedrifter over hele landet blir rammet. Distriktsbasert næringsliv er i stor grad eid av private, og det er bare det privateide næringslivet som betaler formuesskatt, sier Brubakk.

Annonse
Annonse