Annonse

Unngå ­skattekontroll

- Mange forhold kan få etatens kontrollører til å ønske å sjekke en bedrift nærmere, sier hun. Halvorsen anbefaler at du har følgende saker i orden:

  • Ha det formelle i orden. Sørg for å betale merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skattetrekk i tide. Hvis ikke havner du raskt i Skatteetatens fokus.
  • Vær nøyaktig med føring av kjørebøker og skjemaer for reiseoppgjør.
  • Dokumenter dine utbetalinger til diett. Arkiver alle underbilagene.
  • Har du kontantomsetning, skal kassen telles opp daglig. Kassabok med bilag må også føres. Gjør du ikke det, får du problemer.
  • Store variasjoner i beløpene virke mistenkelig. Mva. til gode fører også ofte til kontrollettersyn på den aktuelle momsterminen. Ofte også på flere terminer.
  • Fyller du ut skjemaer feil, kan det alene være årsak til bokettersyn. Prioriter derfor å fylle ut skjemaer på en grundig måte.
  • Bruk autorisert regnskapsfører eller revisor som en faglig ressurs. De vet mye om hva som skal til for å unngå skatteetatens kontrollører. Men til syvende og sist er det du selv som står ansvarlig.
  • Du har oppbevaringsplikt på alt regnskapsmateriell i ti år. Erfaringsmessig spør kontrollørene etter materiell fra de siste to-tre årene.

Bokettersyn kan bli forhåndsvarslet eller det kan skje overraskende. Hvis ettersynet ikke er varslet på forhånd, kan du få besøk av flere kontrollører på en gang.

- Hvis du har det viktigste i orden, og er nøyaktig med regnskapsføringen din, har du ingen spesiell grunn til å frykte ettersyn som kan føre til straffeskatt og rentetillegg, sier Lise Halvorsen.

Annonse
Annonse