Annonse

Utflaggere av tjenester

Kreditkassen og Vesta
Eies av Nordea. Koordineringen er i startfasen. Avtaler og systemer sammenlignes for å se hva som er best. Målet om kostnadseffektivisering betyr internasjonal samordning.

Reiser: Kreditkassens folk reiser og overnatter for 60 millioner i året.

IT: Jobb nummer en er å sørge for smertefri drift. Så kan man konsentrere seg om innkjøpene.

Nycomed Amersham
Nycomed ble fusjonert med Amersham.

Reiser: En internasjonal reisegruppe samordner valg av leverandører. Har globale avtaler med Radisson SAS, Hertz og Bennett. I tillegg har de en nasjonal avtale med Rica-kjeden og ett Oslo-hotell. Hotellavtalen gjør overnattinger noen titalls prosent billigere. Flyavtale for SAS og British Airways.

IT: Globale avtaler og målsetting om å kjøre like systemer i de ulike land.

NCC Norge AS
Tidligere EEG Henriksen er innlemmet i svenske NCC. Avtalene styres fra Stockholm.

Reiser: Nordisk avtale med Bennett og avtale med Rica og Rainbow. AVIS har leiebilavtalen. Reiser og overnatter for 120 - 150 millioner kroner i året.

IT: Lisenser på tvers av landegrenser og internasjonal integrasjon av systemene, også sammen med samarbeidspartnere, er viktig. Utvikler økonomisystem på tvers av landegrensene.

If
Storebrands skadeselskap er blitt et felles selskap med svenske Skandia.

Reiser: Tjenestene til Storebrand, If og Skandia kjøpes. Nordisk reisebyråavtale med Bennett. Nasjonale hotellavtaler, som har presset prisen cirka 20 prosent, kan brukes på tvers av landegrensene. Flyavtalen er med SAS. I Norge er reiseregningen på 100 millioner kroner.

IT: Bedriftene samarbeider på driften, som er satt bort til IBM. Driften kostet Storebrand en milliard kroner før utsettelsen. Også utvikling av systemer samarbeides det om der det er skalafordeler å hente.

JL Tiedemanns Tobaksfabrik AS
Eies av danske Skandinavisk Tobakskompagni AS. Samordning vil skje.

Mål om å optimalisere innkjøpene betyr grenseoverskridende avtaler.

Reiser: Nasjonal reisebyråavtale med Nyman & Schultz. Hotellavtale med Radisson SAS er inngått på konsernnivå, men Oslohoteller har suppleringsavtaler. Tiedemanns Tobaksfabrik reiser for over 10 millioner i året.

IT og revisjon: Revisortjenestene er samordnet. EDB-systemer mot kundene og økonomisystemene er i ferd med å samordnes transnasjonalt.

Kraft Food (tidligere Freia)
Reiser: Nordisk kontrakt med Bennett. Hotellavtalene er globale, men Scandic Hotels har en nordisk avtale. Star Alliance har flyavtalene. SAS er med her, men er ikke viktig for Kraft Food.

IT: Kjøpes globalt. Det avhenger av EDB-systemet om tjenester fra IT-konsulenter kjøpes inn fra multinasjonale eller norske konsulentselskaper.

Marine Harvest Norway (tidligere Hydro Seafoods)
Norges største oppdrettsselskap. Eies av nederlandske Nutreco.

Reiser: Nasjonal avtale med et reisebyrå sluttforhandles nå. Hotellavtaler forhandles lokalt i hver verdensdel eller region. De ulike enhetene i konsernet bruker hverandres avtaler. Flyavtale med en internasjonal kjede.

IT: Harmoniserer IT-kjøpene globalt, men nasjonale åpninger for supporttjenester.

Fokus Bank
Eies av Danske Bank.

Reiser: Målet er skandinavisk strømlinjeforming, men ikke for reisebyråer. Har avtale med Tveter Reisebyrå. Felles internasjonale hotellavtaler. Felles flyavtaler er ikke på plass. Fokus og Coop har et innkjøpssamarbeid som inkluderer avtale med Rica-kjeden og Braathens.

IT: Anskaffelse av IT-utstyr og systemer koordineres gjennom konsernet, i København. Global IT-plattform fra november. Danske Bank håndterer mye selv gjennom sin driftsavdeling, men det er åpninger for norske leverandører dersom de er gode nok.

Norcem
Eies av tyske Heidelberger Group gjennom svenske Scancem. Samordner der det lønner seg.

Reiser: Berg-Hansen er blitt valgt som reisebyrå i Norge fordi det er tilsluttet Carlson Wagonlit. Nordisk hotellavtale med Scandic suppleres med avtaler med enkelthoteller. Avtale med Star Alliance er ikke i mål.

IT: Kjøp av IT-produkter og -systemer vil bli tett samordnet globalt. For support blir det mange løsninger.

NetCom
Mobilleverandøren er kjøpt av svenske Telia og går inn i Telias avtaler, som er internasjonale. Netcom hadde sine nasjonale avtaler før oppkjøpet i fjor, og de løper fortsatt.

IBM
IBM slukte Norsk Informasjonsteknologi/Norsk Data. Nesten bare internasjonale avtaler, på globalt, europeisk og nordisk nivå. Reisebyrå avtale med kjeden Carlson Wagonlit, som Berg-Hansen er tilsluttet. For hoteller inngår eventuelle lokale avtaler som en del av de internasjonale avtalene.

ABB Norge
ABB har blant annet slukt Elektrisk Bureau. Kjører globale systemer.

Reiser: Internasjonal flyavtale med Qualiflyer og Star Alliance og reisebyråavtale med Bennett BTI. Globale hotellavtaler med Radisson og Bass Hotel & Resorts (Holiday Inn kjeden). Suppleringsavtale med Rainbow Hotels.

IT: Utstyr og systemer er standardisert. Avtalene forhandles fra ABBs internasjonale hovedkontor. Kjøp av konsulenttjenester er på alle slags samordningsnivåer.

ISS Norge
ISS er danskeid. Har slukt en rekke små, norske virksomheter. Selskapene i de to land fikk felles innkjøpsdirektør for to år siden.

Reiser: Samordning vil helt sikkert bli foretatt.

IT: ISS Data i Danmark har kjørt løpet. Nå har de outsourcet IT-driften til Telenor.

Hakon (Rimi og ICA)
Eies av nederlandske Royal Ahold gjennom svenske ICA Ahold. (Stein-Erik Hagen eier 20 prosent av det svenske selskapet).

Reiser: Samordnede avtaler forhandles sentralt i Amsterdam. Selskapet arbeider med saken nå. Nyman & Schultz er Hakons leverandør av reisebyråtjenester.

IT: Synergieffekter skal tas ut.

Dynea
Den største enheten av tidligere Dyno eies av finske Neste Chemical.

Reiser: Regner ikke med at det blir mer enn nordisk samordning av reisekjøp, hvis det blir en samordning. Bruker Berg-Hansen som reisebyrå. Er med i det norske innkjøpssamarbeidet Tradebroke ISAL, som også har avtaler med reisebyråer og hotellkjeder.

IT: Datasystemene er samordnet. Innkjøp blir samordnet, men hvor mye vet man ikke. Her blir det nok mange løsninger siden selskapet er spredt over hele kloden.

Annonse
Annonse