Annonse

Vekst for gods

Veksten innenfor godstransport skjer på containerfrakt. Enger legger om for at NSB skal kunne forsyne seg grovere av dette markedet.

Scaniasjef Leif Östling har dømt jernbanen nord og ned når det gjelder frakting av gods på grunn av dens gammeldagse infrastruktur. Administrerende direktør Olav Grimsbo i Transportbrukernes Fellesorganisasjoner er enig, men han tror på stor fremtid for jernbanen hvis den privatiseres.

- Selskapet må i eierstrukturen være orientert mot markedet, sier han.

Transportkjøpernes fremste talsmann. regner med at hans medlemmer (blant annet Tollpost, Linjegods, ADtranz) vil være aktuelle investorer i et privatisert selskap.

Grimsbo mener at et privatisert og modernisert selskap vil doble markedsandelen på de strekninger der toget er konkurransedyktig. Det vil si containerfrakt over store avstander. NSB har i dag 25 prosent markedsandel fra Oslo til Bergen, Stavanger, Trondheim og Nord-Norge over Sverige. Andelen bør lett komme opp i 50 prosent.

Grimsbo vil også skille godsdelen fullstendig fra persondelen. En sammenblanding av de to enhetene gir uklar prioritering. Grimsbo mener at NSB har for lav frekvens på transportene og at påliteligheten ikke er god nok. Ingen bedrifter baserer seg lenger på å ha store lagre. De vil ha varene levert raskt etter de løfter telefonen for å ta en bestilling. Og leveransen skal skje på klokkeslettet.

Transportbrukernes Fellesorganisasjon regner med at NSB Gods vil inngå i et nordisk selskap etter hvert. Dette har lenge vært Grimbos drøm. Han tror at et nordisk selskap vil kunne bli en sterkt aktør i godstransport i Nord-Europa og fra Norge til Europa. EU har allerede åpnet for at nordiske jernbaneselskaper skal kunne operere på europeiske skinner. Forutsetningen er at toget starter frakteoppdraget i hjemlandet. Problemet er mange praktiske hindringer, teknologisk og politisk.

Annonse
Annonse