Annonse
uteligger_tigge.jpg

– Naive og godtroende

Det mener Daniel Juniszewski ved etterretningsseksjonen i Kripos. Haner ansett som en av landets fremste eksperter på falsk identitet, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har et system som er basert på tillit. Vi er naive og godtroende, sier han til Dagens Næringsliv, og fortsetter med at EU-borgere kommer til Norge med falske pass og får utstedt såkalt D-nummer i banken eller det lokale skattekontoret.

Utlendinger kan ikke få norsk fødselsnummer, men de kan få såkalte D-nummer. Det gir kriminelle tilgang til norsk arbeidsmarked og trygdeordninger. Med D-nummeret kan utlendingene også opprette bankkonto og få utstedt bankkort.  

– Norge er attraktivt. Vi har et godt arbeidsmarked, stor personlig rikdom og en kultur preget av liten forståelse for kriminalitetens omfang. I tillegg har vi mange etablerte mikrosamfunn, det vil si mennesker som har bodd her i mange år, som kjenner systemet og vet hvilke goder man kan få ut ved å misbruke det. Og den informasjonen spres som varmt hvetebrød, sier Juniszewski til Dagens Næringsliv.

Annonse
Annonse