Annonse
kristin_halvors.jpg

– Uaktuelt med karakterer på barnetrinnet

I en interpellasjonsdebatt i Stortinget onsdag gjorde hun det også klart at regjeringen ikke vil revurdere sitt avslag på søknaden fra Oslo kommune om forsøk med karakterer i 7. klasse ved ti av kommunens barneskoler.

Interpellasjonen ble tatt opp av Elisabeth Aspaker (H) som viste til OECD-rapporter om behovet for styrket vurdering og tydeligere tilbakemeldinger og krav til alle elever på barnetrinnet. Hun så for seg en kombinasjon av tallkarakterer og tydeligere tilbakemelding til elev fra lærer.

– Vi anbefaler ikke et enten eller, men karakterer som supplement slik Finland i dag praktiserer, sa hun.

Halvorsen viste til stortingsmeldingen om ungdomsskolen som kommer om kort tid, og sa at spørsmålet om vurdering av elevene vil være et viktig tema i meldingen. (©NTB)

Annonse
Annonse