Annonse
sykehus_lege_al.jpg

Bedre enn sitt rykte

Det går frem av en ny OECD-rapport om eldreomsorg, skriver Dagsavisen.

For å starte med tallene, så har 3,9 prosent av den norske befolkningen plass på alders- og sykehjem. OECD-snittet er 2,3, og bare Sverige og Østerrike har flere plasser enn oss. Nær halvparten av norske kvinner og en tredel av norske menn over 80 har institusjonsplass. Også det er best i klassen. Og bare Sverige har flere ansatte i eldreomsorgen regnet i forhold til antall innbyggere over 80 år.

Vi bruker dessuten 2,2 prosent av BNP på eldreomsorg, mot 1,5 i hele OECD. Her blir vi bare slått av Sverige (igjen) og av Nederland.

Videre viser en fremskrivning av befolkningsveksten at den norske befolkningen av eldre vil vokse mindre enn i mange andre land.  Nordmenn får forholdsvis mange barn og har derfor en bedre aldersspredning i befolkningen. Det betyr at vi vil ha en forholdsvis større andel i arbeidsdyktig alder, og en lavere fremtidig vekst i behovet for helsepersonell. Andelen av befolkningen som er over 80 vil stige opp mot 9 prosent i Norge, mens den i land som Sør Korea og Japan vil bli på 15-17 prosent innen 2050.

Annonse
Annonse