Annonse
laks2__norsk_ha.jpg

Berg-Hansen følger ikke råd fra Direktoratet for naturforvaltning

Derfor vil hun heller ikke slakte oppdrettslaks for å redde villaksen slik direktøren i DN mener er nødvendig. Berg-Hansen mener det er mulig å sikre villaksen uten å bruke så drastiske virkemidler, og får støtte fra Fremskrittspartiet og Høyre.

Kristelig Folkeparti og Venstre etterlyste i Stortingets muntlige spørretime onsdag tiltak fra fiskeriministeren for å redde villaksen fra lakselus og død.

Svaret var ikke oppmuntrende sett fra de to partienes synspunkt. Statsråden mener at lusesituasjonen er alvorlig, men under kontroll, slik at det ikke er nødvendig med omfattende lakseslakt.

Forholder seg til Mattilsynet

Det mener ikke direktør i Direktoratet for naturforvaltning (DN), Janne Sollie, som har uttalt at antall oppdrettslaks bør reduseres med minst 50 prosent

I spørretimen gjorde Lisbeth Berg-Hansen det klart at hun først og fremst forholder seg til Mattilsynet i slike saker, men også til Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet. Hun sa også at de to sistnevnte organene hadde blitt feiltolket når de ble tillagt at de går inn for nedslakting av oppdrettslaks.

Statsråden fikk støtte fra Fremskrittspartiet og Høyre.

– Fiskeriministeren har min fulle støtte når hun ikke går i nedslaktningsfella, sa Frps næringspolitiske talsmann Harald Tom Nesvik.

Han mener at statsråden bør ta en samtale både med Direktoratet for naturforvaltning og miljøvernminister Erik Solheim (SV) som går inn for at oppdrettsnæringen bør «gå på land».

– Hvorfor vil ikke statsråden utvide anleggene i de områdene der det ikke er lakselus, ville han vite.

Høyres Svein Flåtten hevdet at DN skaper usikkerhet. Han etterlyste en avklaring av hvem som har ansvaret for oppdrettsnæringen.

SV krever handlingsplan

Sosialistisk Venstreparti holdt seg taus i spørsmålsrunden etter statsrådens svar, men partiet krevde i etterkant at oppdrettsnæringen må presentere en to til treårig handlingsplan med klare mål for å redusere lakselus, sykdommer og rømning.

Partiets næringspolitiske talsmann, Alf Holmelid, mener det er grunn til å være sterkt urolig for situasjonen for villaksen.

– De nye lusetallene viser at det er behov for nye tiltak dersom vi skal utvikle en bærekraftig næring, sier han.

Holmelid vil ha en handlingsplan raskt på bordet og sier at alternativet er en utvikling som er til stor skade både for næringen og for miljøet.

– Ikke som i Chile

Spørsmålet ble tatt opp av Rigmor Andersen Eide (KrF). Hun karakteriserte villaksen som et levende miljøbarometer.

Andersen Eide viste til DN som mener at sju av ti norske villaksstammer er i ferd med å dø ut. Hennes konklusjon var at oppdrettsnæringen ikke er bærekraftig slik den drives i dag.

Hun sammenlignet oppdrettsnæringen med det som skjedde i Chile der lakselus og sykdom førte til at næringen mer eller mindre gikk til grunne.

Denne sammenligningen mente statsråden var urimelig. Berg-Hansen viste til at den chilenske lusa er av en helt annen type og at antall lus per laks var langt høyere i Chile enn den er i Norge. (©NTB)

Relaterte saker:

Knekkes av lakselus

De rødgrønnes lakselus

Annonse
Annonse