Annonse
handlekurv_mann.jpg

Bøndenes priser raser

På 25 år har prisene på bøndenes varer gått kraftig ned, viser ferske tall.

– Forbrukerne får ikke billigere mat, men matvarekjedene blir sittende igjen med fortjenesten, sier landbruksøkonom Ola Flaten. Dette skriver Klassekampen.

Kraftig nedgang i pris

Bøndene får stadig mindre igjen for varene de selger. Regnet i 2011-priser fikk en bonde 46 kroner kiloen for grisekjøtt i 1987. I 2011 fikk bonden 24 kroner for det samme kjøttet. Mathvete har gått ned fra 553 til 265 2011-kroner.

Prisen på lam har gått ned med 25 prosent og storfe med 29 prosent, viser tall fra Nortura og Statens landbruksforvaltning.

– Matvarekjedene får fortjenesten

– Forbrukerne får ikke billigere mat, men matvarekjedene blir sittende igjen med fortjenesten, sier Ola Flaten, forsker ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Bondeaksjoner mot pris

Bøndenes protester mot årets jordbruksoppgjør fortsetter. Bak bruddet ligger strid om hvor mye tilskudd bøndene skal få, men også frustrasjon over prisene de får for varene sine.

– Prisnedgangen er helt klart noe av det som ligger bak den store frustrasjonen vi ser nå. Når prisene har gått så mye ned, betyr det at bøndene må springe fortere og fortere uten å få bedre inntekter. Det er noe av bakgrunnen for at så mange slutter med landbruk, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Annonse
Annonse