Annonse
trafikk.jpg

Brenner inne med ubrukt milliard til samferdsel

Pengene ble bevilget til bruk i løpet av 2010 og skulle blant annet gå til å dekke inn noe av det store etterslepet på vedlikehold av jernbanenettet, til utbedringer av E6 og til flere presserende rassikringsprosjekter.

Men Kleppa har ikke klart å bruke opp rekordbevilgningene, melder NRK.

– Jeg vil helst at pengene skal brukes det året de blir bevilget. Samtidig må en ha forståelse for at det kan skje uforutsette ting, sier Kleppa som en forklaring.

Blant veiprosjektene som er forsinket er den såkalte «Vossapakken», som skulle sikre bedre vei til Voss, utbedring av E6 over Filefjell og vest for Alta, mens på jernbanesiden er midler som skulle brukes til blant annet sikring av planoverganger, tunnelsikkerhet og rassikring fortsatt ubrukt.

I tillegg er 230 millioner jernbanekroner ubrukt fordi allerede gjennomførte utbedringer og prosjekter ble billigere enn budsjettert.

Nå vil Samferdselsdepartementet søke om at rundt 400 millioner kroner av de ubrukte midlene blir overført til 2011-budsjettet. (©NTB)

 

Annonse
Annonse