Annonse
krykker.jpg
Økte egenandeler vil føre til at folk forsikrer seg mot dem.

Forsikrer seg mot egenandelene

Ukeavisen Ledelse har sett på virkningene av høyere egenandeler på helsetjenester. Konklusjonen er at helsekøene ikke blir borte, men at flere tegner privat helseforsikring mot de høye egenandelene.

– Dersom egenandelene økes, slik at det virkelig monner, vil folk kjøpe en forsikring mot egenandelene. Resultatet blir da ingen endring i folks atferd, de vil oppføre seg som om det ikke var egenandeler i det hele tatt, sier postdoktor Geir Godager ved avdeling for helseøkonomi ved Universitetet i Oslo til Ukeavisen Ledelse.

Torsdag la helseminiter Jonas Gahr Støre og statsminister Jens Stoltenberg frem investeringsplanen for neste stortingsperiode.

– De siste åtte årene har vi styrket helsebudsjettene med 12 milliarder kroner. Nå øker vi med en tilsvarende sum for de neste fire årene. Det gir en viktig forutsigbarhet for planleggingen av driften ved sykehusene, i motsetning til hva Høyre legger opp til, sa Støre.

Pengene går blant annet til nytt teknisk utstyr, lengre åpningstider ved sykehusene og nært samarbeid med de ansatte. Rundt halve beløpet er satt av til å møte den forventede befolkningsveksten og det faktum at vi blir eldre.

Ifølge Stoltenberg skal ikke dette fininsieres med økte egenandeler.

Annonse
Annonse