Annonse
doktorer_leger_.jpg

Går utenlands etter leger

– En del av disse stillingene er vanskelig å rekruttere over hele landet, så vi går nå bredere ut både i Norge og utover landets grenser for å få de legene vi har behov for. Det er viktig å få disse på plass så snart som mulig, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) til Aftenposten.

– Vi har en stor utfordring når det gjelder intensivsykepleiere. Vi står igjen med cirka 30 ledige stillinger etter at vi har rekruttert internt. Også her ser vi at det er mangel i flere helseforetak, og vi ser behov for å utdanne flere, fortsetter han.

I tillegg har sykehuset ennå ikke fått bekreftelse fra 48 personer at de tar stilling ved sykehuset. Sykehusledelsen mener tilbudet til pasientene likevel vil være forsvarlig.

– Vi har fra før ansatt mellom 70 og 80 overleger, så vi har de stillingene vi trenger for å ta over pasientene fra 1. januar, sier HR-direktør Pettersen.

Overføringen av befolkningen i bydelen Alna i Oslo og Follo kommune beregnes å gi 20–30 flere pasienter i døgnet på Ahus, skriver Aftenposten.

Annonse
Annonse