Annonse
mann_smiler_for.jpg

Godtroende som få

I den store undersøkelsen European Social Survey, en spørreundersøkelse blant over 50.000 personer i 28 europeiske land, er det bare danskene som er mer godtroende enn nordmenn. Etter dem følger finner, svensker og nederlendere. I motsatt ende av skalaen finnes grekere, tyrkere og folk fra andre sør- og østeuropeiske land, skriver Vårt Land.

Kristne er de aller mest tillitsfulle. Professor Nina Witoszek, som kom fra Polen til Norge for 30 år siden, er ikke i tvil om at den norske godtroenheten har en kristen opprinnelse.

– Sannheten er en kristen dyd som er blitt fremhevet i mange hundre år. Hans Nielsen Hauge er jo en forkynner som har preget det norske samfunnet. I denne tradisjonen er sannheten helt sentral. På motsatt side står løgnen, som skal bekjempes, sier hun, og trekker fram Henrik Ibsens bøker som et annet eksempel på hvor sterkt sannheten står i den norske tradisjonen.

Men godtroenheten står for fall mange steder her i landet.

– Den store internasjonaliseringen har også satt en stopper for godtroenheten i deler av landet. I byer og bydeler med stor andel innvandrere er folk mye mer skeptisk. Det har skjedd en utvikling til det negative. Men i en verden som er så åpen, er det vanskelig å ta vare på tilliten, sier hun.

Annonse
Annonse